Pinsebevegelsen i Norge

Vi ser menigheter og mennesker
som i Guds kjærlighet
og Den Hellige Ånds kraft
gjør Jesus synlig.

Les mer om oss her

Misjonærbarnas situasjon i bruk av internatskoler har den senere tid fått økt oppmerksomhet. Dette har reaktivert følelser hos enkelte, noe vi har stor forståelse for og som vi ønsker å komme i møte.
Les mer
Remi Kleppan tar over som leder for konferanse og arrangement i Pinsebevegelsen etter Kjetil Bergerud Larssen.
Les mer
Hva hadde kirken vært uten de frivillige? Uten de som gir av sin tid for å være med å tjene andre, bygge kirke og skape felleskap. De mange frivillige timene som blir brukt hver eneste uke i våre menigheter, er bærebjelken i vår sammenheng.   
Les mer
Har du tenkt på at ungdomsarbeidet, det diakonale arbeidet, sjelesorg-tjenesten eller at deler av et menighetsliv kan virke forebyggende for samfunnet vårt? Sammen utgjør alle menigheter i bevegelsen vår utrolig mye flott arbeid som bringer helse, fellesskap, trivsel, hjelp og retning for menneskers liv.
Les mer
Powered by Cornerstone