Visjon og verdier

Vi ser menigheter og mennesker som i Guds kjærlighet og Den hellige ånds kraft gjør Jesus synlig for alle.

Det skjer gjennom å:

Leve ut kjærlighet
Vi lever i det doble kjærlighetsbudet
Vi har «Gudsrike-mentalitet»
Vi ser at mennesket i all sitt mangfold har lik verdi

Være troverdige
Vi har integritet
Vi er relevante
Vi er sanne

Leve lidenskapelig
Vi er grensesprengende og kreativt skapende

Være relasjonelle
Vi inkluderer og inviterer til fellesskap

Vi bygger ekte og varme relasjoner

Arbeide for enhet
Vi tror at pinsen er for alle

Les mer her

Powered by Cornerstone