Hva er Pinsebevegelsen

Pinsebevegelsen i Norge er et fellesskap av ca 340 selvstendige pinsemenigheter med nær 50 000 voksne og barn som medlemmer.
Powered by Cornerstone