Søk om støtte

Misjonsengasjementet i Pinsebevegelsen er først og fremst finansiert gjennom frivillige gaver. Har du et godt misjonsprosjekt, er det samtidig noen muligheter for å søke støtte.

Barnehjelpen

Barnehjelpen støtter barn i nød og vanskelige situasjoner i fortrinnsvis fattige land eller steder rammet av sosial urett og katastrofer.

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 1. mars og 1. november

 

Mamre

Stiftelsen Pinsevennenes Misjonærhjelp Mamre gir støtte til arbeid gjennom norske pinsemenigheter.

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 1. oktober

Powered by Cornerstone