Planting

Pinsebevegelsen ønsker å være en pådriver for oppstart og etablering av 100 nye pinsemenigheter i Norge innen 2030.

Pinsevekkelsen på begynnelsen av 1900-tallet ledet til etablering av mange nye menigheter over hele landet. Gjennom de mer enn 100 årene med Pinsebevegelsen i Norge har menighetsplanting vært et av de viktigste verktøy for å nå nye mennesker med evangeliet om Jesus. Vår overbevisning er at det fortsatt trengs nye menigheter på nye steder for å nå nye mennesker.

Pinsebevegelsen har vært og skal alltid være en menighetsbevegelse. Vi tror at Guds redskap for å nå nye mennesker med evangeliet er Jesu tilstedeværelse gjennom lokale menigheter. Befolkningsøkning og demografisk endringer i hvor folk bosetter seg gjør at vi må ha en aktiv plan for å plante slik at evangeliet og et pinsekarismatisk fellesskap kan være tilgjengelig nært der folk bor.

Med blikket løftet mot 2030 er målsettingen 100 nye menighetsplantinger. For å lykkes med dette trengs det nasjonale tiltak og strukturer som kan understøtte menighetsplanting. Vi tror på et nytt nivå av samhandling regionalt og nasjonalt, ikke for å erstatte det lokale grasrotinitiativet, men tvert imot for å understøtte, heie og hjelpe det fram mer enn noen gang. Menighetsplanting er ikke et resultat av en ”ovenfra ned”-ledelse, men en ”nedenfra opp”-strategi der man bygger opp og understøtter det lokal initiativ. 

Planting

Arbeidsgruppen Plant jobber for med nasjonal samhandling og utvikling av ressurser og treningsarenaer. Arbeidsgruppen har utarbeidet en virksomhetsplan som beskriver satsningen.

Essensen av planen kan oppsummeres gjennom disse punkter:

  1. Bevisstgjøring og oppdagelse av menighetsplantere. Våre plant-speidere i alle regioner er en nøkkel til dette fokuset.
  2. Strategisk utvikling og koordinering. Vi kartlegger behovet for menighetsplantinger i ulike deler av landet. Essensen er at Norge trenger plantinger i bynære strøk ettersom bygdene blir mindre og færre og byene blir flere og større.
  3. Vurdering og avklaring av menighetsplantere.
  4. Trening av menighetsplantere gjennom kirkeplantingskolen.
  5. Coaching og oppfølging av menighetsplantere.
  6. Finansiering av menighetsplanting gjennom plantingsfondet.
  7. Historiefortelling for å forløse tro og frigjøre tjenestegaver.

 

Planting

 

Powered by Cornerstone