Om Pinse Misjon

Pinsebevegelsens visjon er å se menigheter og mennesker som i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle. Der denne synliggjøringen krysser språklige eller kulturelle grenser, bruker vi ordet misjon. 

Klikk her for å se nærmere på hva slags arbeid som drives i de ulike landene og scroll deg ned til kartet

Pinse Misjon er Pinsebevegelsens nasjonale ressursmiljø på misjon, lokalisert på hovedkontoret i Oslo og ledet av Internasjonal leder. Pinse Misjon er til for å løfte misjonen i menighetene og gjøre vårt samlede misjonsarbeid mer visjonært og strategisk. Vi vil:

  •  Formidle Guds rike og evangeliet om Jesus Kristus, gjøre disipler, trene ledere og plante kirker alle steder hvor kirken ikke er.
  • Vise Guds barmhjertighet og kjempe mot urettferdighet og ondskap i verden.
  • Ta vare på og fornye skaperverket.

Vi hjelper menigheter og misjonærer med praktiske forhold knyttet til utsendelse, jobber for gode ordninger for kontakt, koordinering og kvalitetsutvikling i alt misjonsarbeid i Pinsebevegelsen og bidrar til god informasjonsflyt mellom alle aktører i misjonsarbeidet - både partnere ute og menigheter og organisasjoner hjemme.

Pinsebevegelsens lederråd er styret for Pinse Misjon, og arbeidet er i stor grad finansiert gjennom menighetenes administrasjonsstøtte til hovedkontoret (kontingent) samt faste støttepartnere.

Pinse Misjon er en del av NORME og Pentecostal Europan Mission (PEM).

Powered by Cornerstone