OM PINSE MISJON

Pinsebevegelsens visjon er å se menigheter og mennesker somi Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle. Der denne synliggjøringen krysser språklige eller kulturelle grenser, bruker vi ordet misjon.
Om Pinse Misjon

Pinse Misjon er Pinsebevegelsens nasjonale ressursmiljø på misjon, lokalisert på hovedkontoret i Oslo og ledes av Internasjonal leder. Pinse Misjon er til for å løfte misjonen i menighetene og gjøre vårt samlede misjonsarbeid mer visjonært og strategisk. Vi vil:

  •  formidle Guds rike og evangeliet om Jesus Kristus, gjøre disipler, trene ledere og plante kirker alle steder hvor kirken ikke er.
  • vise Guds barmhjertighet og kjempe mot urettferdighet og ondskap i verden.
  • ta vare på og fornye skaperverket.

Vi hjelper menigheter og misjonærer med praktiske forhold knyttet til utsendelse, jobber for gode ordninger for kontakt, koordinering og kvalitetsutvikling i alt misjonsarbeid i Pinsebevegelsen og bidrar til god informasjonsflyt mellom alle aktører i misjonsarbeidet - både partnere ute og menigheter og organisasjoner hjemme.

Pinsebevegelsens lederråd er styret for Pinse Misjon, og arbeidet er i stor grad finansiert gjennom menighetenes administrasjonsstøtte til hovedkontoret (kontingent) samt faste støttepartnere.

Pinse Misjon er en del av NORME og Pentecostal Europan Mission (PEM).

 

Powered by Cornerstone