Årsmøtekonferanse, Samtaleforum og Nettverkstreff for misjon

Pinsebevegelsen i Norge kaller inn til Årsmøtekonferanse for fellestiltakene, Samtaleforum og Nettverkstreff for misjon
 — 
Årsmøtekonferanse, Samtaleforum og Nettverkstreff for misjon

Årsmøtekonferanse og Samtaleforum

Nå er det mulig å melde seg på for å delta på Nettverkssamling for misjon, Samtaleforum og
Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse 5. - 6. juni 2024. 
Alle deltakere må melde seg på! Også de som kommer fra styre/administrasjon i fellestiltak.

Årsmøtedokumenter legges fortløpende ut lengre ned i denne artikkelen så snart vi har mottatt dem fra de forskjellige virksomhetene.

Påmelding

til Nettverkssamling, Samtaleforum, Årsmøtekonferansen og felles måltider gjør du ved å klikke på denne lenken til  Checkin innen søndag 26. mai. 

Spørsmål til årsmøtesaker skal sendes inn på forhånd, og senest innen søndag 26. mai.

Program Samtaleforum og årsmøtekonferansen. Last ned her. (Se program for nettverkssamling nedenfor)

Onsdag 5. juni 
0800-0930 Frokost for dem som bestiller
1000-1230 Lederrådsmøte og andre rådsmøter
1000-1230 Teologisk refleksjonsgruppe
1230-1330 Felles lunsj for påmeldte
1330-1530 Samling med Lederråd og regionledere. rådsmøter fortsetter
1530 Enkel varmrett
1630 Årsmøtekonferansen - del 1

 • Konstituering
 • Pinsebevegelsen i Norge
 • IBRA Media Norge
 • Info fra Betania Alta
 • Pinse Ung
 • Ny Generasjon

1800 Frukt, baguettt, kaffe og te
1830 Samtaleforum del 1

 • Velkomst og konstituering v/Nasjonal leder Øystein Gjerme
 • Godkjenning av forkynnere i Pinsebevegelsen
  • Samtale, spørsmål og svar
 • Valg til råd og utvalg
  • Lederrådet
  • Etisk råd
  • Meklingsrådet
  • Teologisk refleksjonsgruppe
  • Regionsekretærer Pinse Misjon
 • Årsmeldinger fra rådsstrukturen
 • Samlivsetikk - En hjelp til pinsemenigheter og pinsepastorer i Norge
  • Samtale og avklaringer
  • Oppsummering

2100 Tapasbuffet og fellesskap

 • Lovsang og bønn som en samlet avslutning


Frukt, bakst, kaffe og te er inkludert i påmeldingen til Årsmøtekonferansen 

Torsdag 6. Juni          
0730 Frokostsalen er åpen
0845 Åpne dører i Rotunden
0900 Samtaleforum del 2

 • Ord for dagen og bønn
 • Misjonærbarna - Status og videre arbeid
 • Diakoni og Samfunn - Status og innspill til pågående arbeid
 • Trygge kirker - Økt kompetanse
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi - Status og veien videre

1030 Årsmøtekonferansen del 2

 • Informasjon årsmøtestatus Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Helgeland Folkehøyskole
 • Hedmarktoppen Folkehøyskole

ca 1130 Frukt, bakst, kaffe og te

 • Evangeliesenteret
 • Hjerte for Israel
 • TvInter Norge
 • Forkynnerfellesskapet

ca 1330 Lunsj

 

Saksdokumenter til Årsmøtene

 

Nettverkssamling for misjon

 

Etter sammenslåingen mellom DFEF og Pinsebevegelsen, har det vært viktig å styrke relasjonene oss imellom, og å bli kjent med det rike misjonsarbeidet som gjøres i de ulike sammenhenger. Det var bakgrunnen for at en del pastorer og misjonsledere i DFEF ble invitert til å treffe sentrale ledere og misjonsledere i Pinsebevegelsen i forkant av Unåddkonferansen i Bergen sist høst.

Timene vi hadde sammen i Forum i Bergen i slutten av oktober ´23 ble virkelig fine og vi vil derfor invitere til en ny sammenkomst, denne gangen i forkant av Årsmøtekonferansen og Samtaleforum på Hedmarktoppen. Den starter onsdag 5. juni kl 16.30 og avsluttes med lunsj torsdag 6. juni. I tillegg inviteres det til bolker med Samtaleforum med informasjon og samtaler. Årsmøtekonferansen samler rundt 80-100 pastorer og ledere til samtaleforum, fellesskap og en serie informative, effektive og inspirerende årsmøter for våre fellestiltak som du finner omtalt i denne artikkelen.

Tirsdag 4. juni
1700 Middag og RS-møte
2000 Møte til kveldsmat og fellesskap for misjonssamlingen

Onsdag 5. juni 
0800-0930 Frokost
1000-1330 Nettverkstreff, samtaler og presentasjon av misjonsarbeid

Ta kontakt med Jan Eilert Aakre mob 40 41 30 43 om det er spørsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone