Om Pinse Bistand

I 1965 søkte norsk pinsebevegelse om norske bistandsmidler for første gang. Yrkesskolen som den gang ble bygget i Kongo er fortsatt fungerende den dag i dag.

I dag er Pinse Bistand medlem av Digni – en paraplyorganisasjon for norske misjonsorganisasjoner som forvalter bistandsmidler fra Norad. Det gir oss en mulighet til å samle inn 10% egenandel som utløser inntil 90 % Norad-midler.

Bistandsprosjektene våre betyr veldig mye for våre søsterkirker. De er viktige samfunnsaktører og jobber utrettelig for å møte behov og ta ansvar for utvikling av sine respektive lokalsamfunn og nasjoner.

Powered by Cornerstone