Vårt arbeid

Pinsebevegelsens misjonsarbeid springer ut fra lokalt engasjement i våre kirker. Historisk har mer enn 1000 misjonærer blitt sendt til mange titalls land i løpet de siste vel 100 år. Disse har jobbet med å formidle evangeliet i ord og handling, ofte med en vektlegging på kirkeplanting og menighetsbyggende arbeid, skole og helse.

SATSNING PÅ UNÅDDE FOLKEGRUPPER

Pinse Misjon arbeider for å øke engasjementet for folkegrupper som ikke har lokale kirker på sitt språk. Du kan lese mer om vår satsning på unådde folkegrupper her.

 


 

NORDISK MISJONSHUB

Nordisk pinsemisjon har bidratt til 13 kirkesamfunn i åtte land i Sentral- og Øst-Afrika. De har i dag rundt 20 millioner medlemmer og står godt på egne bein, men lederne uttrykker et sterkt ønske om tettere samarbeid mellom kirker i sør og nord. En nyetablert nordisk misjons-HUB virkeliggjør dette ved å jobbe for sterkere relasjoner, trene neste generasjons ledere og stå sammen i oppdraget med å nå unådde og storbyene.

 


 

BARNEHJELPEN

I samarbeid med misjonærer og nasjonale medarbeidere i ulike søsterkirker støtter Barnehjelpen barn i nød og vanskelige situasjoner, i fortrinnsvis fattige land eller steder rammet av sosial urett og katastrofer.

Barnehjelpen gir hvert år nødvendig hjelp til hundrevis av barn i ca. 20 land i fire verdensdeler. Dette er mulig på grunn av gaver fra menigheter, private givere, lag og foreninger.

Gi en gave til Barnehjelpen her

Få nyhetsmailen “Gode nyheter” fra Barnehjelpen her

 

Vårt arbeid
Powered by Cornerstone