Pinse Vital

Pinse Vital handler om å tilby veiledning til menigheter som ønsker hjelp til vitalisering.

Mange menigheter har over tid opplevd at kurvene har pekt feil vei – det kan handle om høy gjennomsnittsalder, fraflytting, synkende medlemstall, lite virksomhet, manglende barne- og ungdomsarbeid og få frivillige/ ledere som ønsker å ta ansvar. En kartlegging gjort høsten 2020 viser at over 100 pinsemenigheter sannsynligvis befinner seg i denne situasjonen. Dette er formidabelt høyt tall og sier noe om hvilken gigantisk oppgave som ligger foran oss dersom vi skal snu trenden.

Målet vil alltid være at flest mulig menigheter kan veiledes til en endringsprosess som fører til vitalisering og livskraft. Realistisk sett kommer også dette arbeidet til å handle om å hjelpe enkelte menigheter til verdig og styrt nedleggelse, rett og slett fordi det ikke fins noe å bygge videre på.

For å gripe tak i denne store felles utfordringen har vi engasjert vi et bredt mannskap av erfarne og dyktige menighetsveiledere som yter stor grad av tillit til Pinsebevegelsen. Vitalisering er en stor og krevende prosess hvor det smart å få blikket fra noen utenfra. Disse menighetsveiledere vil gå sammen med menighetens steg for steg i arbeidet med revitalisering.

Steg til vitalisering

KONTAKT: Først steg er at det opprettes kontakt mellom menigheten og Pinsebevegelsen. Kontaktinfo: 

KOBLE PÅ MENIGHETSVEILEDER: Etter at kontakt er opprettet vil Pinsebevegelsen koble på et team (2 personer) av sertifiserte menighetsveiledere som kommer til å ta initiativ til et treff med menigheten.

KARTLEGGING: Første fase av prosessen med vitalisering handler om å kartlegge menighetens nå-sitasjon og bli enige om i hvor stor skala veiledning er ønsket.

VERKTØYET VITAL: Menighetsveiledere vil sammen med menighetsledelsen iverksette vitaliseringstiltak i tråd med det pedagogiske og faglige verktøy VITAL, som vi har utviklet.

Pinse Vital

Nedleggelse eller fusjonering

Ved noen tilfeller bestemmer menighetens seg for legge ned eller ”gi fra seg” virksomheten. I disse tilfeller vil menighetsveiledere hjelpe menigheten med prosessen rundt nedleggelse eller fusjonering.

Denne prosessen kan handle om dialog med nabomenigheter og region, informasjonsarbeid til menighetsmedlemmer, nødvendige vedtak, juridisk avvikling, salg av eiendom, sikring av verdier, overføring av medlemmer, historieskriving og avslutningsgudstjeneste.

Menighet er kjært for oss. Nedleggelse er en emosjonell reise som ofte er forbundet med sorg. Dersom prosessen håndteres på en god måte kan vi likevel sikre at nedleggelse av en menighet kan gange Guds rike. Det fins alltid et videre perspektiv og en større fortelling som kan skrives. Vi ønsker å bidra til dette.

Powered by Cornerstone