Varsel

Her vil du kunne varsle grenseoverskridende adferd fra ledere eller ansatte i Pinsebevegelsen. Du kan også henvende deg ved behov for meklingsfaglig bistand. Vennligst oppgi hvordan vi skal ta kontakt med deg. (e-post, tlf eller brev). Rådet består av leder for organisasjonsutvalget, Meklingsrådet og Etisk råd, samt en fra stab. Alle har signert utvidet taushetsplikt.

E-post: personal@pinsebevegelsen.no 
Mobil: +47 404 13 043

Powered by Cornerstone