Om lederutvikling

Et av våre fokusområder i pinsebevegelsen er lederutvikling. Vi ønsker å bidra til både sunn og kvalifisert bemanning til menighet og misjon nå, og i fremtiden. Vårt siste initiativ er et ledertreningsprogram for unge mennesker. Vi kaller det UNG LEDER.

UNG LEDER er et ledertrenings-program i regi av Pinsebevegelsen og Pinse Ung. Programmet har fokus på kall og utrustning til tjeneste og ledelse i menighet.

Treningen skjer gjennom undervisning, bønn & lovsang, mentoring, eksponering og fellesskap.
Thomas og Karoline Neteland vil sammen med Tobin og Martha Sletten fasiliterer de for samlingene og programmet.

Undervisning
I UNG LEDER vil du få knallbra, relevant og inspirerende lederundervisning fra et bredt spekter av ledere.

Bønn og lovsang
Vi tror at Gud kaller og utruster oss som ledere. Derfor vil vi bruke god tid på å være i og utforske Guds nærvær når vi er sammen.

Mentoring
Alle deltakerne får en mentor fra sitt nærområde som forplikter seg til minst 4 samtaler i løpet av året og som vil utfordre og følge opp på det man lærer gjennom ledertreningen. Samtalene skjer i etterkant av samlingene.

Eksponering
Gjennom å eksponeres for ulike miljøer, kirker og stemmer ønsker vi å gi et stort bilde av hva det vil si å leve i kallet sitt.

Fellesskap
Vi vil selvsagt bruke god tid på å ha det gøy og sosialt, spise sammen og bli godt kjent. Vi tror at båndene som skapes mellom oss vil være like viktig som alt det andre.

HVORDAN
Kjernen av ledertreningen består av 4 samlinger i Oslo.

Her er et eksempel på hvordan en døgnsamling kan se ut.

LØRDAG:

1130 – Lunsj, velkommen og innlosjering
1230 – Undervisningssesjoner
1630 – Middag og pause
1900 – Inspirasjonssamling
2130 – Lørdagsgodt og gøy

SØNDAG:

0800 – Frokost
0830 – Stilletid med bibel & bønn
0900 – Morgenmøte og undervisning
1100 – Besøke en kirke og noen av deres ledere
1300 – Middag og avslutning

HVEM
UNG LEDER er for deg som går på videregående skole eller er mellom 16-19 år.
Opptak skjer ved søknad med referanse og anbefaling fra pastor/ungdomsleder.

Søknadsfrist: 11.august!

Økonomi:
Egenandelen er på kroner 6100,-
Vi oppfordrer kirken man er en del av til å dekke hele eller deler av egenandelen.
Alle samlinger, mat, undervisningsmateriell og overnatting inngår i prisen. Reise dekkes av deltaker.

Ta kontakt ved spørsmål: Thomas Neteland – 92822678, neteland@pinsebevegelsen.no 

 

Powered by Cornerstone