Felleskristent arbeid

NORGES KRISTNE RÅD

Norges Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, med Bibelen som kilde, som tilber og bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”. Norges Kristne Råd (NKR) har mange samarbeidsrelasjoner knyttet til forskjellige tema vi arbeider med. 

Les mer her

 


K-STUD

K-Stud er et offentlig godkjent studieforbund som har som mål å styrke voksenopplæringen i kristne trossamfunn og organisasjoner. Pinsebevegelsen er også medlem av K-Stud, noe som gir mulighet for både lokale menigheter og andre grupper å søke om tilskudd til organisert opplæring gjennomført i 2019.

Les mer her

 NORME

NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME, er en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner. NORME ble stiftet i 2001 som en sammenslutning av Norsk Misjonsråd, den Evangeliske Allianse i Norge og Lausanne-bevegelsen Norge.

Les mer her

 TRO OG MEDIER

Tro og medier er en kristen medieorganisasjon som jobber for kristen tro, sannhet og gode verdier i mediehverdagen.

Les mer her

Powered by Cornerstone