Nyheter/Planlegging av teamturer

Planlegging av teamturer

Publisert: 14.02.2024
Å reise på misjonstur kan for mange være deres første møte med misjon og er kanskje en av de mest effektive måtene å få et hjerte for misjon på.

Å reise på misjonstur kan for mange være deres første møte med misjon og er kanskje en av de mest effektive måtene å få et hjerte for misjon på. Teamreiser er en vinn/vinn situasjon der det gjør noe med den som reiser og man får være en velsignelse for de man reiser til. Dette er grunnen til at Pinsebevegelsen har som mål at flere skal få muligheten til å reise på misjonsturer.  

Det er flere menigheter som planlegger misjonsreiser i løpet av året. En av de menighetene som nå planlegger en teamreise til Bulgaria i sommer er Pinsekirken Sandvika. Vi har hørt litt med ungdomsleder Samuel Langeland om den oppkommende turen:  

Hvorfor reiser dere på misjonstur?  

- Vi tror at det å reise som et team på misjonstur, styrker både trosfellesskapet i gruppen, men også får stor betydning for de vi møter på. Det er noe sterkt med det å se flere samlet om samme mål og engasjement, som også blir satt ut i handling i form av en misjonsreise. 

Hva skal dere gjøre i Bulgaria?  

- Vi har mange gatemøter i ulike landsbyer der vi forkynner evangeliet og ber for mennesker! Vi forsøker også å være kreative ved å fremvise dramastykke og dans som viser Bibelens budskap og Jesus som redningsmann. I forkant av turen sender vi også ned en trailer med en stor hjelpesending som vi er med å dele ut som bistand til mennesker i Bulgaria. 

Hva håper dere de som reiser skal sitte igjen med når de kommer hjem? 

- Vi håper ungdommene sitter igjen med at de har fått bety noe for noen andre. Vi håper også at de får større eierskap til vår felles befaling om å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. I tillegg håper og tror vi at ungdommene selv vil få en stor åndelig vekst på en slik tur. Vi ønsker at de skal få en god opplevelse av å vise Guds kjærlighet og nå ut til flere mennesker. Ungdommene vil også få et bredere perspektiv på mennesker som lever i andre kulturer med andre forutsetninger. 

Vi heier masse på misjonsturer og ønsker at flere arrangerer og deltar på slike turer. Men det er ikke bare å ta med seg en gjeng på misjonstur. Det krever masse forberedelser og ikke minst kan det fort bli dyrt, både for den som skal reise og for de som skal planlegge. Men kanskje, med noen konkrete tips så kan det bli litt mer overkommelig.  

Derfor har vi lyst til å gi noen enkle tips både til hvordan dere kan planlegge en misjonstur for deres gjeng.  

1. Hvem skal dra?  

Bestem dere for hvem denne reisen skal være for. Er det for en spesifikk livsfase? Ungdom, voksen, eldre, blanda? Er noen andre menigheter dere kan samarbeide med? Svaret på dette vil være avgjørende for hvor det kan være lurt å reise og hva som bør være innholdet i reisen.  

2. Hvor skal dere dra?  

Dersom menigheten har sendt ut egne misjonærer kan det være naturlig å se på muligheten for å besøke disse. Hvis ikke er kanskje noen i menigheten som har noen kontakter dere kan bruke? Dere kan også se på Pinsebevegelsens nettside en oversikt over misjonærer som er utsendt fra Pinsebevegelsen. Så er det bare å ta kontakt og høre om de vil ha et team på besøk. 

3. Deltakere og frivillige  

Ha en reiseleder og sett sammen et team som har ansvar for planlegging av turen og som har ekstra ansvar under selve turen. Dersom det er en ungsomstur, så sørg for at dere har nok voksne til at alle føler seg godt nok ivaretatt.  

4. Logistikk og budsjett  

Dersom dere reiser et sted der de er vant til å ta imot team, er det ikke sikkert at dette trenger å være et komplisert punkt. Da kan de som tar dere imot, hjelpe til med å sette opp program og hjelpe til med logistikk. Hvis ikke, er dette noen at de tingene det kan være lurt å ta hensyn til:  

 • Transport til landet som skal besøkes og transport lokalt  
 • Overnatting  
 • Program for dagene i samarbeid med de lokale  
 • Hva skal teamet bidra med? Evangelisering, praktisk arbeid, deltakelse i lokale menighet, etc.  
 • Budsjett: Sett opp et enkelt budsjett slik at dere kan være tidlig ute og gi et estimat på hva turen vil koste for hver person.  

5. Innsamling  

Det er dyrt å reise om dagen, og for mange så vil en av tersklene for å ikke melde seg på en slik tur nettopp være at det rett og slett er for dyrt. Men om dere har god nok tid, så kan dere sammen samle inn penger som kan gjøre at prisen for hver enkelt blir lavere. Her er noen tips til hvordan dere kan samle inn penger. En god tommelfingerregel kan være at pengene som samles inn, fordeles på de som er med og bidrar.  

 • Kafé – Salg av diverse mat etter samlinger eller gudstjenester. Å bake selv eller få noen til å donere.  
 • Tilby seg å vaske menighetslokalet. Noen menigheter har gjerne vaskelister der menighetens medlemmer vasker på dugnad. Kanskje de vil betale litt for at noen andre gjør det?   
 • Skifte dekk - Hva med å tilby å skifte dekk på biler i nabolaget? Sørg for at det er noen som kan gjøre det, som gjør oppgaven. Sikkerhet først.  
 • Loppemarked - Få hele menigheten til å samle inn lopper og ha et stort loppemarked for nærmiljøet.  
 • Selge vafler på strategiske plasser er en klassiker 
 • Støtteløp  
 • Sponsorer 

6. Forberedelser  

Be for turen! Sett av tid til noen fellessamlinger i forkant av turen med alle som skal delta. Bli bedre kjent med landet dere skal besøke, kulturen og kanskje litt av språket. Forbered det dere ønsker å bidra med, synge, danse, drama, leker, taler etc. 

7. Gjennomfør turen  

Så er det selve gjennomføringen av misjonsturen. Husk pass og husk å ta bilder!  

8. Refleksjon og oppsummering 

Det kan være fint å gi mulighet til refleksjon over erfaringer man gjør seg i løpet av reisen. Kanskje man kan sette av noen kvelder i løpet av turen til at alle får dele litt om hva de har opplevd den dagen? Når dere er vel hjemme etter turen, kan dere både dele med resten av menigheten hva dere opplevde på turen og bruke tid sammen for å reflektere over erfaringene.  

Lykke til med planleggingen av deres neste misjonsreise og del gjerne med oss hvordan det gikk.  

Pinsebevegelsen lanserte i år GÅ. Dette er en nettside der både du som arrangerer teamreiser, kan publisere en tur som flere kan melde seg på, og en side hvor du som ønsker å bli med på en allerede planlagt tur, kan melde deg på. Sjekk ut pinsebevegelsen.no/misjon/misjonsturer. Vi vil gjerne GÅ sammen med dere! 

Planlegging av teamturer
Andre nyheter
På fredag finner du «Holder urokkelig fast» overalt der du hører musikk!
Les mer
Misjonærbarnas situasjon i bruk av internatskoler har den senere tid fått økt oppmerksomhet. Dette har reaktivert følelser hos enkelte, noe vi har stor forståelse for og som vi ønsker å komme i møte.
Les mer
Powered by Cornerstone