Personvern

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenester overfor menigheter, misjonærer, givere og andre vi jobber med.  

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret. Henvendelser for innsyn, retting, sletting og flytting av personopplysninger kan gjøres til post@pinsebevegelsen.no, som også kan ta imot henvendelser om sletting av bilder/video.  

 

NASJONALT ANSATTE OG ARBEIDSSØKERE 

Pinsebevegelsen behandler nødvendige personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Personopplysninger, CV og søknad til ansatte blir lagret i egne mapper som er passordbeskyttet i inntil 5 år etter at vedkommende sluttet i stillingen. Opplysninger om navn, stilling og ansettelsesperiode beholdes som historisk verdi, mens resterende personopplysninger, CV og søknad på søkere til stillinger blir lagret i 1 år før de slettes. 

 

LOKALT ANSATTE OG FRIVILLIGE

Vi lagrer nødvendige opplysninger om frivillige og lokalt ansatte i Pinsebevegelsen som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for å kunne kommunisere og komme med relevant informasjon. Vi lagrer også opplysninger om gruppetilhørighet i råd og utvalg samt menighetstilhørighet. Opplysningen slettes 5 år etter avsluttet tjeneste, med unntak av navn, stilling/rolle og tidsperiode, som beholdes pga historisk verdi.  

 

MISJONÆRER

Fra pinsebevegelsens misjonærer innhenter vi opplysninger om navn, kjønn, kontaktinformasjon, personnr, arbeidsgiver/utsendermenighet, familie og pårørende, tjenestens innhold og samarbeidspartner i landet hovedsakelig gjennom «Registreringsskjema for misjonær», som misjonæren frivillig fyller ut og returnerer til oss. Dette gjør vi for at vi skal kunne ivareta misjonæren og dens familie på en god måte. Pinse Misjon assisterer lokale kirker i deres personalsaker når det kommer til misjonærer. I skjemaet innhenter vi samtykke til at vi bruker opplysningene til å sende relevant informasjon og i saker hvor vi bistår misjonæren. Vi innhenter også samtykke spesifikt til å dele navn og e-postadresse med avisen Korsets Seier, som sender en gratis elektronisk utgave av avisen til alle misjonærer ukentlig. For deg som er utdannet og/eller jobber som lærer, ber vi om samtykke til å dele ditt navn og postadresse med Lærernes Misjonsforbund, som gir deg gratis misjonærmedlemskap i perioden du er ute i tjeneste, og for deg som er utdannet helsefagarbeider, innhenter vi samtykke til å dele navn og tjenesteland med Sykepleiernes Misjonsring som publiserer din informasjon i sitt årlige bønnekort. Ellers deles ikke opplysningene med andre uten evt innhenting av samtykke til dette. Opplysningene lagres i egne mapper med begrenset tilgang. I tillegg lagres en del av opplysningene i Cornerstone.  

Det innhentes også nødvendige opplysninger i forbindelse med innmelding i vår kollektive forsikringsordning. Navn, land og antall måneder blir delt med forsikringsselskapet for at de skal ha oversikt over hvem som til enhver tid er forsikret. 

Da vi ser på informasjon om pinsebevegelsens misjonærer som verdi av historisk karakter, bevares alle misjonærregister med navn, fødselsdato, land, utsendermenighet, årstall for ut- og hjemreise og kontaktinformasjon. Det samme gjelder annen informasjon og dokumentasjon av historisk interesse. Andre personopplysninger slettes 5 år etter avsluttet tjeneste.  

For tidligere mottakere av støtte fra Pinsemisjonens skolefond, lagres informasjon om navn, adresse, telefon, e-post-adresse, utsendermenighet og kontaktinformasjon til denne, navn og fødselsnr på barn det søkes for samt utbetalingsinformasjon som kontonr, kontomottakers navn og adresse da dette har historisk verdi.  

 

GIVERE

Når vi mottar gaver til arbeidet, lagrer vi navn, kontaktinformasjon, personnr (dersom dette er oppgitt), beløp og formål hos vår databehandler. Dette gir giveren mulighet til å få skattefradrag på gaver og dessuten motta regelmessige takkebrev (inntil en gang pr måned) (dersom de støtter vårt partnerkonsept eller Barnehjelpen). Når en giver gir beskjed om at vedkommende ikke ønsker å stå oppført i vårt register, anonymiserer eller sletter vi disse opplysningene. Giver kan også reservere seg fra å motta takkebrev. 

Ved registrering av avtalegiro innhenter vi samtykke til å sende inntil 12 nyhetsbrev i året. Betalingsavtaler med givere blir lagret i våre systemer i inntil 3 år etter at avtalen er blitt passiv. Vi lagrer også meldinger/brev om testamente/arv. Kjøpshistorikk knyttet til nettbutikk lagres i inntil 3 år. For dem som gir på vipps, vil navn, dato og beløp komme opp i giverrapportene. Dette vil bli lagret i vårt giversystem. 

 

ØKONOMISKE FORHOLD

Personopplysninger som behandles i forbindelse med refusjon av utlegg, reiseregninger, lønn og andre økonomiske forhold, beholdes som bilag til regnskap etter regnskapsloven.  

 

BILDER

Pinsebevegelsen har egen nettside og benytter seg av sosiale medier for å informere om vårt arbeid. I tillegg hender det at vi trykker opp brosjyrer o.l. Det benyttes en rekke bilder i disse sammenhengene, også av enkeltpersoner eller grupper der den enkelte på bildet kan gjenkjennes.  

Som hovedregel skal vi verken ta, lagre eller publisere bilder hvor enkeltperson(er) er hovedmotivet (portrettbilder) på åpne sider uten å ha sikret samtykke fra de avbildede personene først. Samtykket kan gis muntlig. Når det gjelder barn eller andre som ikke selv kan gi samtykke, er det foreldre som må gjøre det. Bilder hvor selve situasjonen eller aktiviteten er selve motivet, kan derimot gjengis uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte krenkende for den som er avbildet (Åndsverksloven §45c).  

Dersom vi har grunn til å tro at de som er på bildene, ikke vil ønske at bildene blir publisert, vil vi ikke publisere dem. Barn og unge vil bli tatt spesielt hensyn til. Bilder kan fjernes/slettes på oppfordring fra den som er avbildet.  

 

KOPI AV PASS

I noen sammenhenger ber vi om kopi av pass i forbindelse med planlegging og booking av reiser, hovedsakelig fra ansatte og frivillige. Dette slettes ett år etter endt tjeneste.  

 

PÅMELDING KONFERANSER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Via vår nettside/checkin er det mulig å melde seg på konferanser. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger og allergier. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet.  

Vi innhenter egne samtykker for å motta invitasjon til nye arrangementer. Vi innhenter også samtykke for å kunne sende informasjon om arrangementet på sms/e-post. Den enkelte deltaker kan logge seg inn på «min side» og forespørre sletting av personopplysninger.  

 

KAMERA I PORTTELEFON

Ved kontorets inngangsparti på gateplan er det montert kameraer som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.  

 

E-POST  

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold, arkiverer i forhold til relevant saksbehandling og sletter den straks fra innboksen.  

 

NYHETSMAIL

Vi sender ut inntil 12 nyhetsmail pr år via Cornerstone hvor vi oppbevarer våre navnelister. Mailen sendes ut til alle som har gitt samtykke til det i tillegg til ledere og personer med spesifikke verv i Pinsebevegelsen slik at de får med seg nødvendig informasjon fra oss. Nyhetsbrevet «Gode Nyheter» sendes ut kvartalsvis til venner og støttepartnere av Barnehjelpen, enten via e-post eller fysisk post.  

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) 

Nettstedene våre bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. 

 

REVISJON AV PERSONVERNERKLÆRINGEN 

Pinsebevegelsen kan revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår nettside. 

 

Sist oppdatert 09.05.2023 

 

Powered by Cornerstone