Hva er Pinsebevegelsen

Pinsebevegelsen i Norge er et fellesskap av ca 340 selvstendige pinsemenigheter med nær 50 000 voksne og barn som medlemmer.

Pinsebevegelsen står for klassisk, evangelisk kristendom og vektlegger personlig tro og etterfølgelse av Jesus Kristus, og et engajsement for å gjøre ham kjent. Vi vektlegger den enkeltes mulighet til en personlig relasjon med Gud erfart gjennom Den Hellige Ånd.

Pinsebevegelsen er blant Norges største frikirker, organisert som et nettverk med sammenfallende forståelse i sentrale lærespørsmål. Pinsemenighetene velger et lederråd til å representere og lede Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå.

Powered by Cornerstone