Norsk Pinsehistorisk Arkiv

I 1907 startet pinsebevegelsen i Norge og bevegelsen vokste fort til å bli Norges største frikirkelige kirkesamfunn. Pinsemenigheter ble etablert over hele landet og har hatt en synlig plass i det norske samfunnet siden dens begynnelse. I tillegg har norsk pinsebevegelse drevet et omfattende misjonsarbeid som har ledet til etableringen av store kirkesamfunn og omfattende sosiale endringer i lokalsamfunn. Pinsebevegelsen har dermed mye historisk materiale som er av nasjonal og internasjonal interesse.  

Store deler av arkivet består i dag av Korsets Seiers historiske arkiv samt misjonsmateriell.  

I samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) jobber vi nå for å ordne, registrere, digitalisere og tilgjengeliggjøre Norsk Pinsehistorisk Arkiv. 

Vi samler materiell av og om norsk pinsebevegelse/pinsemisjon/pinsevenner som for eksempel:   

  • litteratur  
  • protokoller og referat fra de ulike misjonsfeltene/arbeidsutvalgene  
  • korrespondanse, rapporter osv fra misjonærer  
  • enkelte KS årganger (1919, 1923-24, 1929, 1937, 1971-72)  
  • Tidsskrifter/magasiner (som f.eks Missionæren, Bibelsk tidsskrift, Livets Gang/Livsglede mm)  
  • Jubileumsskrifter fra menighetene  
  • Relevante bilder  

I utgangspunktet har vi dessverre pr nå ikke anledning til å ta vare på materiale utover dette, men ta gjerne kontakt dersom du er usikker på om du sitter på relevant materiale, så gjør vi en vurdering.   

  

Frivillig innsats? 

Har du kjennskap til misjonshistorie/misjonærer fra ulike perioder? Vi har behov for hjelp til å sette navn på gamle bilder.  

Ta kontakt med Marie Djupedal eller Geir Lie dersom du har materiell som du ønsker å avlevere. 

Powered by Cornerstone