Statistikk

Pinsebevegelsen i Norge har sendt ut misjonærer siden begynnelsen av 1900-tallet. Arbeidet har vært og er svært variert, og gjennom både evangelisk og diakonalt arbeid, er vi med å drive misjon med "begge hender".

 

MISJONÆRER

For øyeblikket er det omtrent 56 utestasjonerte misjonærer som er utsendt fra norske pinsemenigheter. Av disse er 33 kvinner og 23 menn. 12 er i Afrika, 11 i Amerika, 9 i Asia og 24 i Europa. I tillegg er det 24 misjonærbarn og 21 pendlermisjonærer, hvorav 9 kvinner og 12 menn.


ARBEID

Ut fra det arbeidet kirker og organisasjoner med tilknytning til Pinsebevegelsen i Norge har oppgitt, er engasjementet fordelt omtrent slik:

  • 27% Bønn
  • 22% Evangeliserende arbeid
  • 20% Diakoni
  • 15% Ledertrening
  • 13% Kirkeplanting
  • 3% Bistand

MISJONSLAND

Under finner du en oversikt over de største misjonslandene ut fra Pinsebevegelsen i Norge i dag. Den grønne søylen viser antall involverte kirker og/eller organisasjoner, mens den blå viser omfang av arbeid. Øverst i tabellen finner du omsetning i millioner kroner.

Du kan lese mer om de ulike landene på denne siden. Her vil du også finne informasjon om hvilke kirker og organisasjoner som er engasjert hvor. 

Statistikk
Powered by Cornerstone