Fellesarbeid

PINSE UNG

Pinse Ung inspirerer og legger til rette for at pinsemenighetene i Norge kan ha et aktivt arbeid blant barn og ungdom. Det inkluderer også speiderarbeid og TENTRO - frikirkelig konfirmasjon.

Daglig leder: Einar Myreng. 

Les mer her


NY GENERASJON

Ny Generasjon er en bevegelse av kristne ungdommer som gjør Guds kjærlighet tilgjengelig på sine skoler og studiesteder.

Daglig leder: Sigurd Stakkeland. 

Les mer her


HEDMARKTOPPEN FOLKEHØYSKOLE

Skolens visjon er “Tenne Trene Sende”. Som elev på Hedmarktoppen får du et år der undervisning og fellesskap er bygd på kristne verdier. Hedmarktoppen folkehøyskole har en tydelig kristen profil og verdiforankring.

Rektor: Geir Byberg 

Les mer her


HELGELAND FOLKEHØYSKOLE

På Helgeland møter du en stab og en skole som er tydelig preget av tro og kristne verdier. Staben ved skolen har sin forankring i ulike kristne sammenhenger og menigheter. Det mener vi selv representerer en styrke som skaper et godt utgangspunkt for fellesskap, miljø og kultur som omfavner alle uavhengig av ståsted.

Rektor: Redvald Hjulstad

Les mer her


EVANGELIESENTERET

Evangeliesenteret Evangeliesenteret oppsøker, hjelper og rehabiliterer mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

Daglig leder: Trond Eriksen 

Les mer her


IBRA MEDIA NORGE

IBRA er en medie-misjons stiftelse som jobber for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Daglig leder: Jan Nestvold 

Les mer her


TV INTER NORGE

TV-Inter produserer underholdning på tv handler om å løfte mennesker opp, skape glede formidle håp og tro.

Daglig leder: Einar Matre

Les mer her


HJERTE FOR ISRAEL

Hjerte for Israel har som formål å støtte Israel som land og folk gjennom anerkjente offentlige eller private organisasjoner i Israel. Vår støtte vil være i form av økonomisk støtte og utsending av volontører. Vårt arbeid i Israel skal fortrinnsvis gå gjennom den Israelske stiftelsen Nachamo Ami som er opprettet av Norske Pinsevenners Arbeid i Israel i 2003.

Styreleder: Jarle Sortland

Les mer her


FORKYNNERFELLESSKAPET (PFF) BLIR TIL TJENESTEFELLESSKAPET (PTF)

PTF arbeider for å bedre arbeidsforholdene for forkynnere og medarbeidere i Pinsebevegelsen - både sosialt, åndelig, praktisk og økonomisk.
PTF blir åpent ikke bare for forkynnere, men for alle tjenester i pinsebevegelsen fremover. Det blir også bedre egnet til å ønske våre nye pastorer og ledere med internasjonal bakgrunn velkommen (The Ministry Fellowship for the Norwegian Pentecostal Movement).
PTF samarbeider med KRIFA, les mer om de, se medlemsfordeler og meld deg inn der her.

Leder: Karl-Axel Mentzoni

Les mer om PTF her


PSGS

Pinsebevegelsens Sentralregister for Gaver med Skattefradrag (PSGS) koordinerer givertjenesten i pinsebevegelsen så givere kan nyttiggjøre seg av skattefritaksordningen.

Administrasjonsleder: Gunnar Harkestad.

Kontakt PSGS her


HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI

Høyskolen for Ledelse og Teologi startet høsten 2008 og eies av Filadelfiakirken Oslo og Det Norske Baptistsamfunn. Skolen tilbyr bachelor- og årsstudier innen teologi og ledelse, ungdomsarbeid, menighetsledelse og verdibasert endringsledelse. Skolen ligger i St. Olavs gt. 24, i Oslo.

Rektor: Arne Mella

Les mer her


BETANIA ALTA

Betania er en selveiende stiftelse. Betania med sine bo- og omsorgstilbud, har lang og bred erfaring med å skape gode liv for mennesker med ulike livsutfordringer. Målgruppene er mennesker som trenger hjelp og støtte som følge av psykisk utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske lidelser. De har også lang erfaring med alderspsykiatrisk tilbud.

Direktør: Kristin Jensen

Les mer her


PENTECOSTAL EUROPEAN FELLOWSHIP

Pentecostal European Fellowship (PEF) er et nettverk av 60 nasjonale pinsekirker over hele Europa som jobber sammen, med en visjon om å nå Europa med evangeliets gode nyheter, gjennom gjensidig bønn og samarbeid.

Les mer her


PENTECOSTAL EUROPEAN MISSION

Pentecostal European Mission (PEM) er misjonsnettverket til PEF-familien som legger tilrette for samarbeid og betjener misjonsorganisasjoner og pinsebevegelser i Europa.

Les mer her


PEF Youth of Europe

Hensikten med PEF Youth of Europe er å forene nasjonale ungdomsarbeid i Pinsebevegelser i Europa, og nå Europas ungdom med Jesu Kristi evangelium. 

Les mer her


European Pentecostal Theological Association (EPTA)

EPTA ble etablert i 1979 og tilbyr et forum for å fremme forskning, aktivt fellesskap og nettverksbygging. Vi samler mange pinseutdanningsinstitusjoner primært i Europa og lærde fra hele verden.

Les mer her


THE PENTECOSTAL WORLD FELLOWSHIP

The Pentecostal World Fellowship (PWF) er et samarbeidsorgan mellom pinsemenigheter og grupper over hele verden med godkjent status. Det er ikke et lovgivende organ for noen nasjonal enhet, men det er snarere et forpliktende samarbeid for å bringe evangeliet til verdens ender. www.pwfellowship.org Assemblies of God Pinsebevegelsen i Norge er assosiert medlem, noe som gir oss tilgang til ressurser og fellesskap.

Les mer her

Powered by Cornerstone