Nyheter/De frivillige

De frivillige

Tekst: Mirjam Kristin Mong Granholt, Rebeca Jensen
Publisert: 22.01.2024
Hva hadde kirken vært uten de frivillige? Uten de som gir av sin tid for å være med å tjene andre, bygge kirke og skape felleskap. De mange frivillige timene som blir brukt hver eneste uke i våre menigheter, er bærebjelken i vår sammenheng.   

Et nærliggende eksempel på noe som ikke hadde gått rundt uten de frivillige, er vår årlige lederkonferanse, LED. Hvert år har vi med mellom 50-70 frivillige på LED, som gjør alt fra å ønske velkommen, servere mat og ta fra hverandre scenen etter at alle har reist hjem. Vi fikk lyst til å slå av en prat med noen av disse frivillige for å høre hvordan de opplevde å gi av sin tid på denne måten. Vi fikk også en fin prat med årets ildsjeler Anne-Margrethe og Dagfinn Arntsen. Les om hvorfor frivillig arbeid er viktig for dem.  

 

Celine Kilvær var en av de mange frivillige bibelskoleelevene på årets LED.  
 
Hva fikk deg til bli frivillig på LED?  
I utgangspunktet er jeg her med bibelskolen Substans, men det oppleves veldig naturlig å være medarbeider her. Det er absolutt en konferanse som gir meg mye! LED er jo en konferanse for alle våre helter som står på ukentlig for kirkene våre. Derfor er det ekstra givende å kunne varte dem opp slik at de får en god opplevelse. 
 
 
Hva er det mest givende med å være frivillig på LED?   
Jeg elsker å møte så mange fine mennesker, bli kjent med nye, bli utfordret på ting jeg ikke har gjort før og kunne være med å se andre trives og ha det bra på konferansen. Ingenting er bedre enn å lykkes sammen med andre. - Og selvsagt å få med seg all god undervisning og lovsang når det passer. Ikke minst er det ekstra givende å få være med å tjene alle våre helter som vanligvis står på ukentlig i kirkene våre. 
 
 
Hva betyr frivillighet for deg og ditt liv? 
Det beste med å være frivillig er kanskje «vi»-følelsen. Jeg var jo frivillig sammen med klassen fra bibelskolen Substans, og det å være i tjeneste sammen, skaper et godt samhold! Der fikk vi jobbe sammen i team, se hverandre, bli utfordret på gode måter og mestre nye oppgaver i felleskap. 
 
I forhold til min egen kirke, der jeg er vokst opp, så står frivillig arbeid høyt. Frivillighet gir mye glede, skaper mestring og fremmer en «heie på hverandre»-kultur (noe jeg elsker). Gud har jo gitt oss alle unike gaver, og menigheten er en arena der vi kan «utøve» disse gavene, lære mer om dem og vokse i dem. Jeg liker dette med å tenke at, «ja, men dette klarer jeg, dette er en fin utfordring», samtidig som det er helt naturlig å noen ganger tenke «denne oppgaven var ikke helt for meg». Dette er noe av det som er så fint med frivillighet i kirken, at det er rom for å prøve og feile.  
 
Så i mitt eget liv har frivillighet i kirken hjulpet meg med å tørre å ta nye utfordringer, tørre å prøve og feile og ikke minst hjulpet meg med å vokse inn i det Gud har planlagt for mitt liv.  
 
Jeg heier så mye på alle helter rundt om i alle kirker og menigheter som gjør enormt mye bra for andre og for Guds rike frivillig. Både unge mennesker som er i startfasen, voksne og eldre. Personlig har det vært utrolig viktig for meg i mitt liv med gode mennesker som har gått foran. For eksempel mine foreldre, voksne i kirken og andre mennesker som har vist meg å finne glede i frivillig arbeid. 
 

De frivillige

Mona Graatrud Aronsen jobber frivillig for Pinse Misjons prosjekt GÅ

 
Hva fikk deg til bli frivillig på LED?  

I høst ble jeg engasjert som prosjektleder for hos Pinse Misjon, og derfor er det ekstra fint å koble seg på det som skjer her! Jeg er fra Drammen, bor i Kristiansand nå, og har vært på LED de siste seks-sju årene sånn ca. 

Hva er det mest givende med å være frivillig på LED?  

Muligheten det gir til å bli bedre kjent med andre og å skape nye relasjoner har vært ekstra givende!
 
Hva betyr frivillighet for deg og ditt liv? 
Jeg opplever det som en veldig naturlig del av livet. Trives med å kunne hjelpe til, kan føles godt å ha noe å bidra med! Frivillighet skaper jo også er fint fellesskap. 

 

Årets ildsjeler: Anne-Margrethe og Dagfinn Arntsen 

Hva betyr frivillighet og tjenesten for dere og deres liv?  

Vi er begge oppvokst med foreldre som gjorde akkurat det samme, det ligger i blodet, tror jeg. Vi har vel aldri tenkt at det skulle være noe annet. Vi begynte i unge år, lenge før vi møttes. Fra første dag sammen visste vi at kursen var staket ut. Vi visste at vi ville bruke av tid og krefter i menighetene og blant mennesker der vi til enhver tid bodde. Det har kommet helt naturlig, og ut fra en lengsel om å tjene Jesus og utgjøre en forskjell. På et punkt tidlig i tiden vår på Værøy bestemte Dagfinn seg for å takke nei til underhold fra menigheten. Han ville jobbe ute blant folk i hverdagen. Han ble en pastor som jobbet på Slip og mekanisk verksted og senere byggvarebutikk, med fire år som ordfører. Anne-Margrethe har jobbet full tid som lærer og ni år som rektor. Alle disse arenaene har vi fått være med å påvirke, og vi har gitt oss i kast med de ulike utfordringene det bød på. Samtidig som vi har drevet menighet og mange ulike aktiviteter for barn og unge på frivillig basis. Når man bor på et lite sted, føler man fort at det utgjør en forskjell.  

 

Hva er det som får dere til å velge og stå i tjeneste over tid?  

Da vi flyttet hit, så vi oss ikke tilbake. For å sitere Paulus litt omskrevet «vi kom ikke med mesterskap i ord og tale, men vi kom med et liv». Årene har gått, og det er ganske enkelt et liv vi har levd og gjort de ting som ble lagt i vår vei. Noen bakker og tunge stunder har det vært, men vi er så takknemlige for å ha fått arbeidet for Gud akkurat her.   

  

Vi må heie på de frivillige, de er den største skatten og kapitalen vi har.  

De frivillige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er det mest givende med å jobbe frivillig?  

Det er å få stå sammen med andre i lokalsamfunnet som også jobber med frivillighet på ulike områder. Arbeide for at lokalsamfunnet skal ha gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og at alle aldersgrupper skal trives. Vi har også en annen dimensjon, og det er den åndelige siden av dette, at vi kan være med å fylle behov som folk har for ivaretakelse i livets ulike faser og det som skjer, senke tersklene og nå ut med evangeliet.   

Nå er jo slett ikke dette noe som bare gjøres av frivillige rundt omkring. Noen har jo dette som jobb, og tjener til livets opphold på den måten. Vi bor på et lite sted der dette har vært naturlig å gjøre, og der er vi i samme båt som uendelig mange omkring i dette landet.  

 

Hvorfor tenker dere det er viktig å løfte frem frivillighet?  

Vi sier ofte at frivillighet er som limet i samfunnet. Det bygger broer, skaper trivsel og tilhørighet. Uten frivillighet ville Norge og våre menigheter se helt annerledes ut. Vi må heie på de frivillige, de er den største skatten og kapitalen vi har.                  

 

Vi takker alle frivillige for de mange timene de gir av sin tid i ulike oppgaver!! Vi får ikke sagt det bedre enn Anne-Margrethe og Dagfinn: Vi må heie på de frivillige, de er den største skatten og kapitalen vi har.  

Andre nyheter
I 70 år har Sommerfestivalen på Hedmarktoppen vært et høydepunkt for mange familier i vår bevegelse. Vi kommer sammen for å feire Jesus, dele fellesskap med andre troende og ha det moro!
Les mer
​​​​​​​Tross en lang og hard vinter, så har det siste halvåret har vært en aldri så liten vårfest for bibel-interesserte.
Les mer
Med sine 0,25-0,5% evangelisk kristne regnes japanerne som et unådd folkeslag. Det åndelige klimaet er tørt og trått. Men noe faller i god jord.
Les mer
Powered by Cornerstone