Gi til et prosjekt

Sammen med partnerkirker i misjonslandene og i Norge får vi være med å drive bistandsprosjekter i flere land. Gjennom disse bidrar vi til å hjelpe over 350 000 mennesker i Afrika. 7 av 10 av de direkte berørte, er kvinner og jenter.

Takk for at du vil være med i dette viktige arbeidet!
Dersom egenandelskravet på de enkelte prosjektene er fullt inndekket, går de overskytende midlene til andre prosjekter.

Powered by Cornerstone