Digital inspirasjonssamling om diakoni

Velkommen til webinar 4. april, enten kl 14 eller kl 20!

Hva er diakoni?
Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kampen for rettferdighet.  
 
Det diakonale arbeidet bygger på menneskets ukrenkelige verdi. I møte med mennesker bryr vi oss, hjelper og elsker betingelsesløst! Gjennom ulike tilbud ønsker vi å møte både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Hva er innholdet på den digitale inspirasjonssamlingen?

  • Hvorfor diakoni v/Øystein Gjerme
  • 6 konkrete ideer du kan "stjele" og starte i din menighet (barnebursdager, matutdeling, kontaktsenter, besøksvenner, basar og bistand...)
  • 5 ting du bør tenke på før du går i gang v/Terje Eikin

NB!
Vi kjører det samme seminaret både kl 14:00 og 20:00.

Håper vi ser deg! Trykk på påmelding for å melde deg på. Tips gjerne andre om samlingen!

Hvordan vil landskontoret jobbe med diakoni fremover?
Vi vil jobbe med å etablere en digital ressursbank og ulike læringsnettverk innenfor ulike diakonale områder. (Rus, omsorg, lavinntektsfamilier, praktisk hjelp og bistand) 

Powered by Cornerstone