Enkers rettigheter i Kenya

Enkers rettigheter i Kenya

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for at enker i Nyambare-området myndiggjøres til å leve i verdighet og frihet fra skadelige kulturelle praksiser gjennom påvirkningsarbeid, etablering av støttesystemer og arbeid for å forbedre deres juridiske rettigheter.

Som et resultat av dette arbeidet nektet 60 av 430 enker i prosjektet i 2017 å gå igjennom ydmykende «renselsesritualer». I 2022 var tallet økt til 220 kvinner. 250 enker har også klaget til sine myndigheter på måten de har mistet sine barn, hus og eiendeler. Mange av dem har fått medhold og rettferdighet.

I 2022 ga FPFK 403 enker og 242 religiøse ledere og landsbyledere på ulike nivåer informasjon om enkenes situasjon og hvordan de i henhold til Kenyas konstitusjon har rettigheter både til å eie og til å ta beslutninger om egne barn, eget liv og egen kropp.

Noe av det første fase av prosjektet har oppnådd:

  • Enkene kan gifte seg på nytt etter fri vilje og med partnere etter eget valg.
  • Samfunnets oppfatning av enkene har endret seg, og de respekterer nå enkene.
  • Prosjektet har lyktes i å øke måldeltakernes tilgang til støtte ved å etablere psykososiale, juridiske og økonomiske støttesystemer og koblinger.

 

Jane fra Vest-Ugenya bekreftet under en av workshopene dette;

«Hvis jeg visste hva jeg vet nå da mannen min gikk bort, kunne jeg ha hatt en stemme til å si nei til tradisjonene jeg ble tvunget til å praktisere! Men fordi jeg nå vet at verken grunnloven eller Bibelen støtter disse praksisene, kan jeg ikke være stille når en medkvinne blir forberedt på slike ydmykende handlinger i tradisjonens navn!»

Etter første fase av prosjektet er nå 92,8 % av enkene i stand til å kreve sine rettigheter. Dette er et stort skritt mot å styrke enkene til å leve i verdighet og frihet, tatt i betraktning at ved starten av prosjektet var bare (3 %) i stand til å kreve sine rettigheter.

Vi ser at enkers livssituasjon er blitt bedre. De opplever ny verdighet, styrke og mot til å stå opp for egne og hverandres rettigheter!

Enkers rettigheter i Kenya

 

 

Gi en gave til prosjektet her

 

Powered by Cornerstone