Fredsarbeid i Kenya

Fredsbygging mellom folkegrupper i Kenya
Fredsarbeid i Kenya

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for at mennesker i lokalsamfunnene og FPFK skal være effektive agenter for fred, inkluderende stabilitet og utvikling.

Målgruppene er kvinner, unge menn, eldre, lokale ledere, politikere og kirkeledere. Hovedtemaet er fredelig sameksistens, og de geografiske plasseringene har vært Mt. Elgon og Muhoroni. Mt.Elgon er nå avsluttet og i det nye prosjektet som starter våren 2013 er det Muhoroni og et nytt område, Kilgoros, som skal være i fokus.

De overordnede målene i prosjektet er:

  • Dialoger skal på plass for å sikre enhet i mangfold.
  •  Funksjonelle fredsstrukturer må på plass
  •  Positiv mental helse
  •  Å kunne stole på forholdet mellom samfunn og stat
  •  Alternative kilder til levebrød

Strategien er basert på Resilience for Peace-modellen utviklet av Interpeace i 2016, der de grunnleggende prinsipp er å bygge/styrke kapasiteter, ressurser og responser som gjør det mulig for enkeltpersoner, lokalsamfunn, institusjoner og samfunnet for øvrig å håndtere fredelig påvirkning av tidligere konflikter og vold samt å forhindre nye og nye mønstre av konflikter og vold.

 Salome  – medlem av rådgivende komité, er et resultat av prosjektet:

«Siden jeg ble med i prosjektet, har livet mitt endret seg totalt. Jeg var et offer for voldelig konflikt fordi jeg mistet mannen min og eiendommen min kom i hendene på kriminelle som angrep hjemmet vårt for å stjele storfe. Jeg var bitter og ønsket aldri å se en fra nabostammen. Dette har endret seg fordi prosjektet har styrket meg og gjort meg i stand til å håndtere smerten min. De valgte til og med meg til å ta en lederrolle i den rådgivende komiteen. Dette har gitt meg en stemme i samfunnet mitt, og de respekterer meg. Jeg har brukt min posisjon og rolle som kvinne til å forkynne fred. Jeg gikk videre for å nå ut til andre kvinner, og vi møttes hver søndag for å snakke om fred og vår helbredelse som kvinner. Dette har bidratt til fred langs grensen til Luo og Kalenjin i vårt distrikt.  Jeg takker prosjektet for at de fant meg og hjalp meg med å møte frykten min.»

Fredsarbeid i Kenya

Gi en gave til prosjektet her

Powered by Cornerstone