Kvinner i ledelse i Kenya

Arbeid for likestilling og kvinner i ledelse i Kenya
Kvinner i ledelse i Kenya

Inuka dada - “reis deg, søster” er navnet på et av prosjektene vi samarbeider med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) om. Målet er å styrke kompetanse, likestilling og ledelse i FPFK på regionalt og nasjonalt nivå samt hos ledere av institusjoner og prosjekter.

Å styrke og inkludere kvinner i ledelse gir en mulighet til ikke bare å anerkjenne ulikheter og ulike maktforhold mellom menn og kvinner, men å utfordre disse ulikhetene og – ved å gjøre det – bidra til måloppnåelse, samfunnsutvikling og bærekraft.

Inuka Dada-prosjektets første periode er avsluttet, men ny fase av prosjektet er snart i gang. I den avsluttende rapporten nevner prosjektlederen disse endringene etter første fase:

  • Et av mange resultater fra arbeidet er de nye statuttene som ble godkjent av kenyanske myndigheter 18.12.18. Statuttene sier blant annet at kvinner nå kan og skal velges inn i ledelse og styrer på alle nivåer. Det er heller ikke lenger slik at kun pastorer kan velges, men det legges vekt på egnethet samt bred og hensiktsmessig kompetanse.
  • Kjønnsinkludering har vært banebrytende i FPFK-kirkens historie, spesielt innenfor dens ledelses- og styringsstrukturer. Det har vakt bærekraftig interesse fra både presteskap og medlemskap på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå over hele landet.
  • Den deltakende tilnærmingen prosjektet har hatt gjennom sine treninger, har inkludert biskoper, pastorer, eldste og kvinnelige ledere. Det har bidratt til effektive og relevante diskusjoner som har ført til kvinners inkludering i ledelse.
  • Etter prosjektintervensjonen i 2019 har det vært en jevn økning av kvinner som deltar på FPFK sin generalforsamling. I 2019/2020 deltok 14/375 (4%) kvinner, i 2022 deltok 100/800 (12,5%).
  • Det er nå en betydelig forbedring i representasjonen av kvinner i lederskap. Etter valgene i 2022 er det nå 4 av 10 kvinner i det nye nasjonale styret, mot 0av 10 i det forrige. Av totalt 33 regioner har nå alle unntatt 3 kvinner i sine styrer.

 

Kvinner i ledelse i Kenya

Kvinner i ledelse i Kenya

Gi en gave til prosjektet her

Powered by Cornerstone