Redusering av vold og overgrep mot unge i Eswatini

Redusering av vold og overgrep mot unge i Eswatini

DFEF i Eswatini (tidligere Swaziland) 

De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) har hatt misjonærer i Eswatini siden 1914. Opp igjennom årene har mange norske misjonærer vært stasjonert i dette landet, og bidratt til å etablere og bygge opp kirker, klinikker og skoler. Free Evangelical Christian Fellowship (FECF), som ble DFEFs søsterkirke i Eswatini, består i dag av 17 voksende kirker, og driver også fem videregående skoler og ni barneskoler med flere tusen elever på de tidligere misjonsstasjonene. Per i dag er det ingen norske misjonærer i landet, men arbeidet drives videre av den lokale kirken.  

 

NATICC (Nhlangano Aids Training, Information & Counselling Centre) 

I 2002 startet DFEF et Norad-støttet HIV/AIDS-prosjekt i Eswatini i samarbeid med FECF (Free Evangelical Christian Fellowship). Eswatini var det landet i verden som ble hardest rammet av HIV/AIDS-epidemien, og prosjektet oppnådde gode resultater i det å opplyse folk om hvordan unngå smitte, få folk til å teste seg og slik redusere spredningen av epidemien. Med 26 prosent av den voksne befolkningen smittet, har landet fremdeles den høyeste forekomsten av HIV i verden. Kvinner er uforholdsmessig rammet, med 35 prosent som lever med HIV, sammenlignet med 19 prosent av mennene. Mer enn halvparten av alle barn under 17 år er foreldreløse, og rundt 59 prosent har mistet foreldre på grunn av HIV- og AIDS-relaterte dødsfall. 

 

I 2012 gikk NATICC over til å fokusere mest på bekjempelsen av kjønnsbasert vold og overgrep, som de så var et stort samfunnsproblem og et hinder for videre utvikling. I 2017 ble det også lagt til arbeid med tidlige tenåringsgraviditeter som følge av overgrep i prosjektet. Ifølge gammel tradisjon, som er støttet opp under av landets lover, ble unge gravide jenter automatisk utvist fra skolen – uten å bli spurt om årsaken til at de var blitt gravide. I de aller fleste tilfeller er årsaken overgrep og misbruk, og ofte fra en nær slektning. NATICC-prosjektet har de siste fem årene bidratt til at disse jentene nå kan fortsette skolegangen uten å bli utvist. Lovverket ble endret etter intens lobbyvirksomhet fra NATICC overfor landets myndigheter, skoleadministrasjoner, foreldre og i lokalsamfunnene.

 

 

 

Redusering av vold og overgrep mot unge i Eswatini
Powered by Cornerstone