Fornybar energi og entreprenørskap i Eswatini

Opplæringsprosjekt
Fornybar energi og entreprenørskap i Eswatini

Eswatini (tidligere Swaziland) er et av de fattigste landene i Afrika og er det landet i verden med størst utbredelse av HIV/AIDS. I tillegg lever rundt 40% av befolkningen på landsbygda uten tilgang til strøm, og både Eswatini og nabolandet Sør-Afrika er i en ekstrem strømkrise. Begge landene opplever en reell fare for at store deler av befolkningen vil miste tilgang til all strøm i nær fremtid.  

I Eswatini er arbeidsledigheten blant ungdom på over 50%. Som en respons på dette, har Free Evangelical Christian Fellowship (FECF) startet opp Solar Training & Renewable Energy Entrepreneurship Centre, også kalt STREEC. Der gis det opplæring til unge mennesker i å utnytte fornybare energikilder som sol, vind, biogass og vannkraft som kan skape sårt tiltrengt arbeid og inntekt til ungdommene. Som en del av opplæringen er det bygget opp en demonstrasjonspark på senteret, og denne parken forsyner også skolen og området med fornybar energi.

Fornybar energi og entreprenørskap i Eswatini
Powered by Cornerstone