Bedre utdanning i Somalia

Forbedring av skoletilbudet for barn og unge
Bedre utdanning i Somalia

I Somalia har Pinsebevegelsen siden 2011 jobbet gjennom en egen-registrert satellitt-organisasjon. Arbeidet i Somaliland har vært et samarbeid mellom prosjektansatte og utdanningsmyndigheter i Somaliland, FPFK i Kenya, CELPA-kirken i Kongo og norsk Pinsebevegelse. 

Pinsebevegelsen startet sitt arbeid i Somaliland-regionen i Somalia i 2002. Vi har siden den gang vært involvert i arbeid med jordbruk, barn-/mødrehelse, samt arbeid for kvinners rettigheter. Men det desidert viktigste fokuset har hele tiden vært utdanning.

Noen utfordringer som vårt utdanningsprosjekt har forsøkt å adressere har vært manglende tilgang til utdanningsfasiliteter, lavt utdanningsnivå blant lærere, skoleledelse og skoleadministrasjon, få kvinnelige lærere, samt dårlige sanitære forhold ved skolene.

Siden prosjektets oppstart har det blitt bygget nesten 80 klasserom, over 50 sanitæranlegg, samt nesten 40 kontorer for skoleledere og administrasjon.

Frem til 2014 var hovedfokus på barneskolene (primary school) i Sahil regionen. Videreutdanning ble gitt til 144 lærere (inkl 30 kvinner), skoleledere, skoleadministrasjon og myndighetenes utdanningsinspektører. I tillegg fikk hver skoles frivillige skolekomiteer fikk også opplæring i hvordan de kan bidra til sunn skoledrift og monitorere at myndighetene holder sine forpliktelser.

Fra 2016 startet arbeidet med tilsvarende styrking av ungdomsskolen (secondary school) i samme geografiske område. Det er så langt blitt bygget 12 klasserom og 10 sanitæranlegg. 89 lærere har fått videreutdanning, i tillegg til 14 rektorer, og 28 inspektører. Det har vært spesielt fokus på å styrke engelskkunnskapene.

Inneværende periode blir den siste i utdanningsprosjektet og vil ha som mål å tilby videreutdanning til de resterende ca 80 ungdomsskolelærerne i Sahil regionen, samt rektorer, skoleadministrasjon og inspektører ved de skolene som ikke fikk videreutdanning i forrige runde.

Etterutdanningen har så langt vist seg veldig vellykket. Resultatene har vært synlige og vel dokumenterte. Før prosjektet startet opp var Sahil-regionen en av regionene med lavest score på nasjonale eksamener, både for lærere og elever. Etter prosjektets oppstart gikk de regionale resultatene markant opp og Sahail-regionen scoret blant de høyeste i Somaliland.

 

Stipend og fremtidshåp

Sundus kommer fra en fattig familie og mistet faren sin som liten jente. Moren hennes slet med å finansiere skolegangen for henne og søsknene, men Sundus kom seg gjennom ungdomsskole og videregående skole med gode karakterer. På tross av det, kunne Sundus se langt etter noen høyere utdanning da familien ikke hadde råd til det.  Nå ventet en framtid med husarbeid i hjemmet eller inngåelse av ekteskap. Men Sundus hadde større ambisjoner, og ble kjent med at vi gjennom skoleprosjektet i Somaliland, utlyste stipend til jenter som ønsket å utdanne seg til lærer. Sundus ble anbefalt og var en av de heldige som fikk stipendet! Hun er nå ferdig utdannet ved universitetet og jobber som lærer i Berbera. Takket være din hjelp, kan Sundus nå leve ut drømmen om å bli lærer og være et forbilde for andre unge jenter i et mannsdominert yrke samtidig som hun forsørger familien og hjelper sine søsken med skolepenger.

Bedre utdanning i Somalia

 Gi en gave til prosjektet her

Powered by Cornerstone