Søknadsskjema for Barnehjelpen
Alle søknader må være anbefalt av aktuell kontaktmenighet/landutvalg før behandling i styret for Barnehjelpen

 

Vedlegg til søknaden (utdypende informasjon, budsjett og regnskap)

Powered by Cornerstone