Gi til Pinse Misjon

Pinse Misjon finansieres av de rundt 350 pinsekirkene i Norge, samt av et administrasjonstilskudd på 12 prosent på gaver vi formidler, om det er gjennom spesielle innsamlingsaksjoner, fra faste støttepartnere eller testamentariske gaver. Slik sikrer vi at det som gis gjennom Pinse Misjon, går til det aktuelle formål og får god oppfølging.

 

Som Pinse Misjons partner muliggjør du:

  1. Misjonskommunikasjon for å løfte misjonsbevisstheten i Norge
  2. Norad-finansierte bistandsprosjekter som forutsetter 10 % egenandel innsamlet i Norge
  3. Aktuelle misjonsprosjekter
Powered by Cornerstone