Unåddkonferansen

La oss styrke innsatsen for å nå unådde folkegrupper med evangeliet
 — 

Unåddkonferansen skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkegrupper med evangeliet. Vi samler menigheter og organisasjoner som allerede har et fokus på unådde folkegrupper så vi kan lære av hverandre, inspirere hverandre og samarbeide der dette er naturlig, vi utfordre flere menigheter og organisasjoner til å engasjere seg, skaper bevissthet rundt unådde folkegrupper og hva som kjennetegner dem og lar den norske misjonsarven få inspirere oss til fornyet innsats.

Unåddkonferansen blir arrangert av mange misjonsorganisjoner i oktober hvert år. Les mer her

Lurer du på mer om Unåddkonferansen eller vil komme i kontakt?

Send en mail til post@pinsebevegelsen.no

Powered by Cornerstone