Bilde

 

 

 

 

 

 

 

Kirkeplantingskolen i Pinsebevegelsen

Aldri før har man visst så mye om hva som trengs for å lykkes med kirkeplanting. Dette er et fag som kan læres. Søknadsfrist 20. juni.

 

Høsten 2020 ble det etablert et program for trening og utrustning av kirkeplantere i Pinsebevegelsen. Dette er et av de viktigste tiltakene for å nå en ambisiøs målsetting om 100 nye kirker innen 2030. Programmet er tilpasset følgende designkriterier for å treffe best mulig i dagens situasjon:

 

-Må kunne gjennomføres ved siden av en jobb eller annet studium, men samtidig gi et kontinuerlig fokus over tid på den kirkeplantingen man skal inn i.

-Inkludere både teori og tilstrekkelig praksis for å få både kunnskap og erfaring.

-Dekke mange fagområder, da en kirkeplanter i starten må gjøre alt selv, fra forkynnelse, evangelisering og ledelse til fundraising, administrasjon og organisering.

-Legge opp til både en personlig utvikling og utvikling av plan for kirkeplantingen.

 

Er du eller din menighet interessert i å bli med i pinsebevegelsens satsning om å plante 100 nye menigheter? Et godt sted å begynne er å trene noen fra menigheten gjennom kirkeplantingsskolen. sjekk ut www.kirkeplantingskolen.no

Salt har siden 2015 gjennomført sitt årlige «Church Planting Institute» (CPI) program etter denne standarden, og til sammen har 59 deltakere gjennomført (mange som par), og 17 nye forsamlinger og kirker har blitt plantet. Dette programmet har nå blitt  tilpasset en bredere nasjonal setting og gjøres om til Kirkeplantingskolen i Pinsebevegelsen, med sentrale kirkeplantingsmiljøer som partnere og bidragsytere.

 

"Aldri før har man visst så mye om hva som trengs for å lykkes med kirkeplanting. Dette er et fag som kan læres; Derfor trengs denne skolen. Med kompetente plantere og en hel bevegelse som vil at kirkeplanting skal skje, så kan vi sammen utrette mye for Guds rike."

Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsen i Norge

Programmet består av en studiedel og en praksisdel.

 

Studium/undervisning

 

Det er et definert studieopplegg med jevnlig undervisning, pensum og oppgaver, der vi bruker e-læringsplattformen Simply Learn. Lærerne kommer fra sentrale kirkeplantingsmiljøer i bevegelsen.

 

Oppstart i september 2021 og graduasjon i pinsen 2022.

Ukentlig undervisning på 1 time, til et fast tidspunkt, via Simply Learn.

4 obligatoriske samlinger på 24 timer, med varighet fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag.

Samlet arbeidsmengde med undervisning, pensum og oppgaver er anslått til et 20% studium, men den eneste låste tiden er knyttet til undervisningen.

 

Praksis

 

En viktig del av kirkeplantingskolen er den praktiske læringen og vi ønsker at deltakerne skal bli utrustet til tjeneste gjennom mest mulig nærhet til faktiske ferdigheter og oppgaver som en kirkeplanter og pastor må fungere i. Vi tenker på det som en «pastorlærling».

 

Alle deltakerne får en praksisplass i sin hjemmemenighet, og det gjøres en konkret avtale med en pastor som fungerer som mentor og tilrettelegger.

Deltakerne skal få nærhet og praksis i en rekke definerte ferdigheter og oppgaver, med konkrete læringsmål knyttet til hver ferdighet.

Anslått tidsbruk i praksis er 4 timer per uke, i samråd med hver enkelt leder.

I løpet av året skal deltakerne utvikle en konkret plan for den kirkeplantingen de planlegger.

 

Søknad

 

Søkere må sende en begrunnet søknad til Kirkeplantingskolen i Pinsebevegelsen med en utfylt forhåndskartlegging vedlagt. Søknadsfrist er 20. juni 2021, og det vil gjennomføres et enkelt intervju i løpet av juni som en del av opptaksprosessen.