Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 360 lokale kirker over hele landet. Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig registrert eller uregistrert kirkesamfunn. Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre(menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.

Tilsammen omfatter nettverket nær 50 000 voksne og barn som er medlemmer i lokale kirker, og på verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn med over 500 000 000 pinsekarismatiske kristne. 

Her kan du se NRK sin 1 minutts oppsummering av hva Pinsebevegelsen er
Her kan du se hele NRK sitt program om kristendommen fra serien «På tro og Are.»