image

Årsmøtekonferansen 2021

Sakspapirer, tidsrammer og oppdatert informasjon kommer fortløpende her på denne nettsiden eller nettsiden til det enkelte fellestiltak. Planen er å gjennomføre årsmøtekonferansen på Hedmarktoppen Folkehøyskole, Hamar, men pga smittesituasjonen vil endelig program, sted og møteform kunngjøres senere. Her er en foreløpig skisse:

Onsdag 9. juni

 • 10.00 Lederrådsmøte og styremøter
 • 16.00 Samtaleforum

Torsdag 10. juni

 • 09.00 Årsmøtekonferansen med felles konstituering og fortløpende avvikling
 • 15.00 Årsmøte Pinse Ung

Påmelding

Påmelding skjer på Checkin. Påmeldingen åpner umiddelbart etter påske
Vær oppmerksom på at påmeldingsfrist er innen tirsdag 1. juni kl 2400 

Spørsmål til årsmøtesaker

Spørsmål skal sendes inn på forhånd, og senest innen tirsdag 2. juni kl. 1600.

Alle årsmøtedokumenter

Innkalling, fullmakter og møtedokumenter vil bli fortløpende lagt ut på våre nettsider og hos de respektive fellestiltak.

 • Pinsebevegelsen i Norge
  • Felles konstituering
 • Pinse Ung
 • TV-Inter Norge
 • IBRA media Norge
 • Hjerte for Israel
 • Filadelfiaforlaget
 • Evangeliesenteret
 • Hedmarktoppen FHS
 • Helgeland FHS
 • Forkynnerfellsskapet
 • Høyskolen HLT
 • Betania Alta
tilbake