image
Publisert den 23.03.2021

Pinsebevegelsen har som mål å plante 100 nye menigheter innen 2030 - et ekspansivt, men nødvendig mål med tanke på den folkeveksten og urbaniseringen vi har hatt i Norge siden den første pionertiden. 

I etterkrigstiden har vi ikke startet nye menigheter i takt med økt befolkning og tilflytting til byene. Nå har vi bydeler, drabantbyer og tettsteder utenfor byene som har vokst seg så store at de trenger menigheter. Erfaringen fra Sandnes, hvor det nå er fem pinsemenigheter, viser at det er strategisk å plante flere pinsemenigheter også i de mindre byene.

Det er et felles ansvar å identifisere, trene og sende dem som er kalt. Vi trener potensielle menighetsplantere gjennom kirkeplantingsskolen og sender nye menighetsplantere gjennom den lokale menigheten. Vi planter selvstendige menigheter, menigheter i nettverk og forsamlinger og flerstedsmenigheter. I dette kan den enkelte lokale menighet finne sin plass. 

Kan deres menighet se for seg: 

- å ta steget til å bli en flerstedsmenighet som planter nye forsamlinger uten å kutte organisatoriske bånd?

- å gi støtte og ressurser til en menighetsplanting eller menighetsplanter?

- å identifisere mennesker fra egen menighet med kall til menighetsplanting?

Har dere allerede noen i menigheten som er klare til å bli trent som menighetsplanter fra høsten, så ta kontakt på menighetsliv@pinsebevegelsen.no.

 

Per Eivind Kvammen

Leder for arbeidsgruppen Plant

tilbake