image

Onsdag 9. desember bestemte ekstraordinært årsmøte i PBU at Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) endrer navn til Pinse Ung fra nyttår. 

Styret i PBU gav denne uttalelsen i forkant av årsmøtet: "Mange medlemmer kan ikke navnet på vår organisasjon utover forkortelsen PBU. Styrets forslag er å justere navnet til «Pinse Ung» for i større grad å kommunisere hva vi som organisasjon gjør og ikke minst hvem vi er. Når nye nettsider og profil skal endres og fornyes den neste månedene vil det også kunne være et hensiktsmessig tidspunkt med en navnejustering."

Det var god representasjon i årsmøtet og det var ingen som stemte mot forslaget om navneendringen, noe styreleder Alexis Lundh og daglig leder Einar Myreng var fornøyd med. 

tilbake