image

Er du en av dem som lurer på hva du skal gjøre til høsten? Et år med bibelstudier og ekstra fokus på eget kristenliv kan være en god investering! Her finner du en oversikt over ulike typer skoler og utdanningsinstitusjoner i Pinsebevegelsen. Flere har rullerende opptak, men husk at noen allerede har søknadsfrist 15. april. 

Grunnskoler:

Grenland kristne skole

KF-skolen Jørpeland 

Oasen skolene

Sandnes friskole

Trondheim kristne grunnskole: Tomasskolen

Vollan skole

 

Videregående skoler:

Kristen VGS Vennesla

Østerbo Videregående skole

 

Bibelskoler:

Bibelskolen Link i Rogaland   

Bibelskolen Substans i Bergen

Bibelskole i Kristiansand (LEV og MBS)

Bibelskolen i Trondheim

Evangeliesenterets bibelskole

Filadelfia Bibelskole Oslo

TBBMI

 

Folkehøyskoler:

Helgeland folkehøyskole 

Hedmarktoppen folkehøyskole 

 

Høyere utdanning:

Høyskolen for ledelse og teologi

 

tilbake