image

Det nærmer seg avslutningen på et skoleår, og mange lurer på hva de skal gjøre videre. Et år med bibelstudier og ekstra fokus på eget kristenliv, kan være en god investering.

Her finner du en oversikt over bibelskolene i Pinsebevegelsen:

 

Filadelfia Bibelskole Oslo

Bibelskolen Link i Rogaland   

Bibelskolen Substans i Bergen

Bibelskole i Kristiansand (LEV og MBS)

Bibelskolen i Trondheim

TBBMI

I tillegg har Helgeland folkehøyskole og Hedmarktoppen folkehøyskole gode tilbud med egne disippellinjer.

tilbake