image

HLT har vokst ut av sine lokaler, og bygningsmassen på Stabekk må utvides. I byggeperioden flytter HLT til Filadelfiakirkens lokaler i Oslo sentrum. Fra oppstarten for over 10 siden har HLT holdt til i Baptistenes skolesenter på Stabekk, og planen er å returnere så snart som mulig.

- Høyskolen har lenge arbeidet for en utvidelse av skolesenteret på Stabekk, og vi flytter nå til Filadelfia i Oslo for å gi rom for en slik utbygging. Vi håper de nye lokalene kan stå ferdig om 1-2 år. Selv om vi ikke får samme omgivelser i Oslo, er vi glade for muligheten til å være i sentrum, bedre plass og synergier med øvrig virksomhet i Filadelfiakirken. Vi ser derfor fram til et spennende studieår fra høsten av, sier rektor Arne Mella. 

På spørsmål om hva som er det viktigste ved HLT for ham, svarer Mella:

For meg er skolens visjon unik – å kombinere akademisk kunnskap med åndskraft. Det at vi kan utdanne og kvalifisere mennesker for tjeneste i bred forstand innen kirke, skole og samfunn, er et stort privilegium og veldig inspirerende. Vi har flotte studenter og en dedikert stab som ukentlig deler åndelig fellesskap, og som opplever at troen på Gud verken bare er teori, eller står i motsetning til solid kunnskap. Nå tar vi nye og spennende steg med utvidelser, så jeg gleder meg til fortsettelsen!

Hvordan blir studietilbudet fra høsten?

Vi kan tilby studieopplegg som lett kan kombineres med reise og/eller jobb. Normal tilstedeværelse er 8 uker per semester, men man kan også velge mer selvstudium slik at man bare er tilstede halvparten. Denne våren lanserte vi dessuten et helt nettbasert kurs, som har blitt veldig vellykket med 24 aktive menighetsfolk som studenter. Dette ønsker vi å fortsette med!

Fra høsten av tilbyr vi også årsstudium i misjon og kirke i Stavanger i samarbeid med IMI-kirken. Her har vi allerede god søkning og nesten fullt. Vårt engelskspråklige studietilbud er som vanlig overfylt, og vi kan bare ta inn ca. 20 % av dem som søker. Jeg vil ellers trekke fram årsstudium i verdibasert ledelse, kristent barne- og ungdomsarbeid, samfunnsfag og konflikttransformasjon som spennende og unike fagtilbud ved HLT. Det er f.eks. mulig å ta årsstudium ved HLT som del av andre utdanninger.

Og søknadsfristen?

Vi har løpende og lokalt opptak slik at det fortsatt er mulig å søke. Men skynd deg – noen studietilbud begynner nå å bli fulle! All informasjon du trenger, finnes på www.hlt.no 

Velkommen til nye og gamle studenter!

tilbake