image
 • Hovedprinsipper 
  • Hovedprinsippet i vår håndtering er 
   • at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. 
    • Utover dette vil vi som lokal kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper. 
   • Veilederen fra LNU er mer spesifikt rettet mot barn og unge.
  • Hovedregelen er at dersom andre smittevernhensyn kan ivaretas, er det åpent for å samles inntil 200 personer.
  • I områder uten smittespredning og kontrollert deltakelse anbefaler vi 
   • at man unngår håndhilsning og direktekontakt mellom personer.
   • har en ledig sitteplass mellom alle personer som deltar i samlinger
   • ikke deltar i samlinger om du har vært eksponert for smitte eller miljøer som har forhøyet smitterisiko
   • følger råd fra kommunehelsetjenesten
  • Det skader ikke å være føre var. Det er ikke tjenlig for noen at vi ikke følger gitte retningslinjer
  • La oss be for verden, for landet vårt og byen vår. Samtidig sier Jesus at vi ikke skal bekymre oss. Som kristne trenger vi ikke være redde. Vi kan være trygge i Gud, samtidig som vi tar til oss det som myndighetene kommer med av anbefalinger.
  • Vi anbefaler alle å følge med på generell informasjon fra Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.
 • Hygieneråd
  • Som kirker og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. 
  • Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.
  • Alle som er syke, eller har vært i eksponert for risikoområder, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger
  • Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre. 
  • Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk. 
   • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene. 
  • For information in English we recommend following this link
 • PBU

Vi oppfordrer til at barn og unge skal kunne møtes i trygge rammer. Skulle det være spørsmål eller andre ting vi kan være til hjelp med så ta kontakt med PBU tlf 468 26 872 eller epost post@pbu.no

Siste nytt

Smittevernveileder fra Norges Krisne råd er pr. 13.7.2020 oppdatert. Dette gjelder dåp av voksne etter baptistisk form. 

 

Oppdateringen har følgende ordlyd: 4.2.2. Dåp av voksne etter baptistisk form Dåp av voksne etter baptistisk ordning kan i henhold til anbefaling av 13.07.2020 fra Helsedirektoratet gjennomføre forutsatt at man ivaretar generelle smitteverntiltak som grundig håndvask og overholdelse av enmetersregelen i for- og etterkant av dåpshandlingen.

---

Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Vi anbefaler at landets pinsemenigheter følger den aktuelle situasjonen.
Oppdatert policy vil til enhver tid ligge på nettsiden til Pinsebevegelsen i Norge.

Brochures and videos about coronavirus in other languages

 

 

 • Følg den økonomiske sitasjonen i menigheten tett, informere banker i god tid, etc.
  • Gjennomfør møte med ansatte og frivillige så snart som mulig 
   (Gjerne på nett)
  • Vurder hjemmekontor
  • Snarest mulig etablere telefonkontakt eller digitale plattformer for fellesskap både for de som har tilhørighet til menigheten og mennesker i lokalsamfunnet
  • Permittering må vurderes opp mot økonomi, beredskap og funksjoner som ønskes ivaretatt eller styrket
   • Raskest mulig få en dialog med ansatte/frivillige
   • Kartlegge arbeidssituasjonen
  • Beredskapsplaner
   • Hvem tar ansvar om ansatte/frivillige i stab blir syke
   • Kommunikasjon med menighet/lokalsamfunn
   • Idédugnad for tiltak, drift og økonomi
  • Dersom du ikke har mottatt epost med tips til økonomi og drift kan du som menighetsansvarlig kontakte oss for å få den tilsendt. Vi ønsker å være på tilbudssiden gjennom koronakrisen, på ulike måter. I  e-posten kommer noen råd med hensyn til økonomistyring og givertjeneste, slik at menigheten kan komme styrket gjennom denne tiden. Her er det viktig å være proaktiv og tidlig ute, og man kan komme langt med selv enkle grep.
  • Kollekter
   Vi har fått et godt innspill om at man skal unngå å samle inn kollekt, men bruke overføring via bank eller vipps for å eliminere mulig smittekilde

 

 • Se på mulighet for permittering
  • Flere pinsemenigheter i Norge har sett seg nødt til å gå til permitteringer, siden mye av virksomheten er lukket ned. Se på denne muligheten i deres menighet og ta høyde for at korona-situasjonen kan vare i lengre tid. Har dere spørsmål rundt dette, vil informasjonen fra Virke under være helt oppdatert og gi mye informasjon:
  • Informasjon fra Virke
  • Informasjon fra NAV
  • Informasjon fra KNIFtrygghet

 

 

 • Mange er redde og har spørsmål i disse korona-tider. Skap gode samtalemuligheter via telefon.
 • Her er tips til publisering, plattformer og sunt nettvett for menigheter og enkeltpersoner

I disse koronatider er det fantastisk å se hvilken ressurs menighetene kan være. Her er det mennesker som går i forbønn for landet vårt og helsesituasjonen, det er mennesker som tilbyr seg å handle eller hjelpe til på andre måter. Og menigheter har nå blitt digitale i sin gudstjenesteform – et spennende bidrag og et tilbud som kan treffe mange som sitter hjemme rundt i disse dager. Flere menigheter løser dette på en utmerket måte. Det er fint at flere får tilgang til våre gudstjenester. Samtidig er dette et nytt farvann og ukjent for mange. Derfor vil vi gjerne gi noen velmente råd om hvordan menigheter bør oppføre seg på nett. 

  • Ha lukket tilgang frem til dere er komfortable med formen.
   • Digitale gudstjenester kan nå ut til mange seere. Og kanskje langt flere enn det man vanligvis har i en gudstjeneste. Av den grunn kan det være smart å teste form og uttrykk i et lukket forum før dere går ut offentlig. Vi råder menigheter til å ha passord-beskyttelse på innholdet slik at det ikke er tilgjengelig for alle. Eller en lukket gruppe på Facebook, kun for menighetens medlemmer etc.
  • Tenk nøye igjennom det dere sier og gjør.
   • Nå som de fleste har enkel tilgang til selvpubliseringsverktøy kan mange medieutrente få mye publisitet på kort tid. All PR er ikke god PR. En tilsynelatende liten tabbe, eller forsnakkelse kan få mye større konsekvenser på nett enn i en tradisjonell gudstjeneste. En ellers forståelsesfull og raus forsamling tåler mange flere tabber enn det en kritisk nabo eller lokalavis gjør.
  • Unngå direktesendte gudstjenester.
   • Et opptak gir større kontroll over innholdet. Det er veldig ressurskrevende å ha gode direktesendte gudstjenester – og det kan fort bli pinlig om man ikke får det til.
   • Gjør noen prøveopptak som du evaluerer sammen med andre.
    • Ikke gi opp, men observer hva som fremstår som en god og trygg dialog med dem som skal se og høre.
    • Fokus på budskapet, lydbildet og uttrykket som formidles. Husk at «ett bilde sier mer enn tusen ord».
  • Facebook, YouTube og Vimeo er gode plattformer for publisering.
   • Veldig mange er på Facebook og det er et naturlig sted å holde gudstjenester. I tillegg er Youtube og Vimeo gode videoløsninger som kan sende film direkte eller som ferdig opptak. Disse plattformene er nokså enkle å bruke.
  • Unngå chat om dere ikke kan følge opp.
   • Flere publiseringsløsninger gir muligheter for å velge chat. Det kan være smart med chat da det skaper ekstra engasjement og entusiasme, men det kan også bli negativt om det ikke finnes noen moderatorer der inne som kan håndtere ulike negative røster eller nett-troll. 
  • Ikke film et bønnemøte.
   • Offentlige bønnemøter ser sjeldent bra ut på film. Her er det lett å bli revet med og litt ivrig, og vi oppfordrer derfor til varsomhet. Bønn er selvfølgelig en bra ting, men unngå bønner der enkeltpersoner blir nevnt eller andre hensyn som kan berøre personvernet.    
  • Det viktigste er ikke å ha en egen digital gudstjeneste.
   • For noen menigheter blir det for vanskelig å produsere en egen gudstjeneste på nett. Heldigvis finnes det gode tilbud der ute. Også på norsk. Finn en menighet og forkynnelse som dere liker og følg dem i denne perioden. Her finner dere en oversikt:
   • https://troogmedier.no/her-finner-du-gudstjenester-digitalt/
  • Vær obs på nye regler.
  • Hjelp folk å logge seg på.
   • Selv om svært mange klarer å komme seg på nett er det fortsatt en god del som sliter med dette. Spesielt eldre kan trenge hjelp. Her er det fint om man kan hjelpe disse til å koble seg på en nett-gudstjeneste.
  • Bruk denne tiden til å skape noe nytt.
   • Ut av denne krisen kan nye metoder og kommunikasjonsformer oppstå. Kanskje er det bedre å gjøre noe helt nytt på nett? Å lage en helt annen form enn den tradisjonelle gudstjenesten. Her kan menighetene teste andakter, bibelundervisning og podcast. Mulighetene er mange. Her er det lov til å eksperimentere, men gjør det i trygge rammer.
  • Samtykke
   • Ikke film/ta bilder på en slik måte at enkeltpersoner kan bli gjenkjent uten at hver enkelt eller foresatte har gitt samtykke.

Takk til Joakim Skavern for godt bidrag

 

 • Ha diakonal tilstedeværelse i lokalsamfunnet dere er i, f eks ved å hjelpe eldre eller andre som trenger det til å handle.

 

 • Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og barneskole. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass. Oversikten er ikke uttømmende. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Det kan bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til barnehage-/skoleplass. 
  Mht. Covid-19-pandemien legges det til grunn at å få avviklet gravferd, og ha de nødvendige yrkesgruppene for å gjøre det, er en samfunnsviktig funksjon. Det må derfor sikres at minimumskapasitet i avvikling av gravferder opprettholdes.

  Yrkesgrupper som inkluderes er:
  - Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet.
  - Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.

  Etter en formell henvendelse kan også personell i andre tros- og livssynssamfunn som vurderer at de er i samme kategori få en vurdering. Vi har i denne runden behandlet de henvendelsene vi har mottatt – som altså har kommet fra DnK, KA og Norges Kristne råd.

  Her finner du hele skrivet fra Barne- og familiedepartementet

 

Bilde: Pavlofox_pixabay

tilbake