De Frie Evangeliske Forsamlinger

 

 

De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en landsdekkende frikirkelig bevegelse, med 65 menigheter og kontaktadresser i Norge. De Frie Evangeliske Forsamlinger har sin opprinnelse på 1880-tallet, som en frukt av predikant Erik A. Nordquelle(1858–1938) virke. 

Bevegelsen står teologisk sett nær pinsebevegelsen, og sommeren 2019 vedtok DFEFs landsmøtet, som bevegelsens øverste organ, å gå inn i et tre års prøvesamarbeid med Pinsebevegelsen i Norge. På bakgrunn av dette er DFEFs nettside nå blitt en del av Pinsebevegelsens nettside. Dette er en del av et administrativt samarbeid mellom de to bevegelsene. På grunn av lav bemanning har dette vært nødvendig. Samarbeidet om nettsidene er i en oppstartsfase, og sidene vil stadig være under utvikling, og vi håper sidene etterhvert vil tilfredsstille våre behov for å komme ut med informasjon.

De Frie Evangeliske Forsamlingers fellesarbeid ledes av DFEF Misjons- og Hjemmeutvalget og velges av DFEFs landsmøte. DFEFs menigheter er selvstendige og frie. Det er flest menigheter på sørøst- og vestlandet.

De Frie Evangeliske Forsamlingers har i mange år drevet et stort misjonsarbeid i en rekke land i Afrika, Asia, Europa og Sør-Amerika. Fremdeles har DFEF flere utsendte misjonærer, og det drives også bistandsprosjekter i samarbeid med Digni.