image
Publisert den 19.08.2022

Landsmøtet i De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) gjorde vedtak om å innlemmes i Pinsebevegelsen.

Etter en mangeårig prosess med både teologiske og historiske avklaringer gjorde Landsmøtet i DFEF lørdag 16. juli det endelige vedtaket om å innlemmes i Pinsebevegelsen i Norge (PB) som et eget nettverk, og vil etter dette stå sammen utad under navnet Pinsebevegelsen i Norge. Misjons- og hjemmeutvalget (MHU) tror dette vil være til det beste for Guds rike, DFEF og de lokale menighetene. Bildet viser det nyvalgte MHU. Fra venstre: Torsten Mentzoni(vara), Arve Bækkelund (leder), Turid Dahl, Bjørn Rino Jacobsen, Grete Christ Huru og Anne Birthe Skaret.

Landsmøtet fattet vedtaket med over 2/3 flertall. 
 

  • DFEFs Landsmøte anbefaler at den enkelte selvstendige DFEF menighet tilslutter seg PB.  

  • DFEFs menigheter, misjon og prosjekter betjenes av en felles administrasjon for PB og DFEF. 

  • DFEF-nettverket, MHU og DFEF Stiftelse består for å forvalte de interesser og forpliktelser man har i dag som ikke ivaretas under PB. 

  • DFEF Landsmøte som består av de historiske DFEF menighetene vil ivareta valg og drift av DFEF nettverket etter de til enhver tid gjeldende vedtekter. 

 

Planer for gjennomføring 
I løpet av høsten vil MHU sammen med Lederrådet koordinere prosessen for hvordan menighetene melder seg inn i Pinsebevegelsen. DFEF-nettverket fortsetter å bestå til det juridisk og praktisk ikke lenger har noen funksjon for de menighetene som historisk er tilsluttet nettverket.  

I et godt arbeidsfellesskap der det er naturlig å forplikte seg på å løse felles oppgaver vil den enkelte menighet, både i DFEF og PB, opprettholde sin lokale styringsrett. Grunnlagsdokumentet beskriver rammer og ordninger.  

 
Misjon og bistand 
Når det gjelder misjon og bistand arbeides det for en fullstendig fusjon. Det gjelder både i forhold til våre offentlige samarbeidspartnere (Digni, Norad m.fl.) og i forhold til alle DFEFs misjonærer og menigheter. 

Representasjon 
DFEF har allerede medlemmer i PB`s lederråd, misjon, bistand og rådsstruktur. Representasjonen er også godt ivaretatt i Pinse Ung, som er den nasjonale organisasjonen for barne- og ungdomsgrupper, hovedsakelig i DFEF og PB. Vi vil, særlig i overgangsfasen, vektlegge at DFEFs menigheter opplever å bli ivaretatt. Noe trening og erfaring har vi allerede fått i prøveperioden som ligger bak oss. 
 
Felles sak 

Vi tror at vi i en tid som dette trenger å stå sammen som et Åndens folk og at både PB og DFEF vil bli rikere og sterkere sammen. Gjennom samarbeid vil vi i fellesskap fortsette å bygge Guds rike. Alle DFEFs medarbeidere og menigheter er hjertelig velkommen inn i samlingene nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

tilbake