image

Stortinget har vedtatt ny «Lov om tros- og livssynssamfunn»

For dem som kan komme til å havne under 50 medlemmer pr 31.12.20 legges det til rette for en nasjonal ordning.

Den nye ordningen opprettes i høst og er et felles trossamfunn som alle menigheter under 50 medlemmer, som ønsker det, kan slutte seg til fra 2021. Denne nasjonale ordningen er underlagt Pinsebevegelsens lederråd.

Den enkelte menighet registrerer selv sine tilskuddsberettigede medlemmer inn i en felles database (Cornerstone), som man får tilgang til. De få menigheter som ikke har tilgang til datamaskin, får hjelp til å registrere.

Administrasjonen i Oslo søker om tilskudd til fylkesmannen i Oslo på vegne av denne felles ordningen (trossamfunnet). Tilskuddet videreformidles senere ut til menighetene med fratrekk av kontingent vedtatt av lederrådet.

Det blir også mulig å søke om felles momskompensasjon gjennom denne ordningen.

Alle menigheter som blir med i denne ordningen må ta i bruk Pinsebevegelsens mønstervedtekter.

Du kan lese mer i vedlagte brev.

Brev troslov juni.pdf

Ta kontakt for nærmere informasjon om det gjelder deres lokale kirke ved å sende en epost til: post@pinsebevegelsen.no

 

tilbake