image
Publisert den 29.01.2021

Ut fra rammene som ble lagt gjennom Stortingets vedtak om ny «Lov om tros- og livssynssamfunn», har  47 menigheter fra Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger tilsluttet seg den nye nasjonale ordningen.

Noen har i tillegg inngått samarbeid om å være flerstedsmenighet som felles trossamfunn med arbeid på flere steder.

For dem som har vedtatt å bli med i den nasjonale ordningen får de tilgang på elektronisk protokoll/kirkebok som åpner for registrering i uke 5. Gjennom denne vil vi også ta ut den felles søknadsrapporten

For menigheter som ikke fikk gjort vedtak i 2020 er det fortsatt mulighet til å bli med, men da med søknad om tilskudd i 2022. Ta gjerne kontakt med oss på epost for å få rammevilkårene. Vi kommer også gjennom 2021 til å følge opp kontakten med dere. Ordningen vil også være et tilbud til menigheter over antallsgrensen, men som ser det tjenlig å være med i denne ordningen som er underlagt Pinsebevegelsens lederråd.

Dersom det er spørsmål kan dere ta kontakt på aakre@pinsebevegelsen.no eller telefon 40413043 for nærmere informasjon

(Bilde: Alvdal Pinsemenighet)

 

tilbake