image

Stortinget har vedtatt ny «Lov om tros- og livssynssamfunn»

For dem som kan komme til å havne under 50 medlemmer pr 31.12.20 legges det til rette for en nasjonal ordning.

Du kan lese mer i vedlagte brev.

Brev troslov juni.pdf

Ta kontakt for nærmere informasjon om det gjelder deres lokale kirke ved å sende en epost til: post@pinsebevegelsen.no

 

tilbake