image

Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Klippet fra Korsets Seier

Etter en årelang prosess ble det Mediehuset Dagen som fikk overta eierskapet av pinseavisen Korsets Seier. Selve eierskiftet vil skje ved årsskiftet.

Styreleder i Korsets Seier  og  Filadelfiaforlaget, Frode Ljones, forteller at oppkjøpets intensjon ble avgjørende for valget.

– Vi ser at Mediehuset Dagen har dyp respekt for Korsets Seiers pinsearv, egenart og selvstendighet. Vi opplever stor begeistring for vårt produkt.

Mediehuset Dagen kjøper Korsets Seier fra Filadelfiaforlaget, som igjen eies av pinsemenigheter, fellestiltak i Pinsebevegelsen og enkeltpersoner knyttet til Pinsebevegelsen. Ljones kan derfor forstå at pinsevenner kan oppleve dette krevende følelsesmessig.

– Slik vil det alltid være når endringer skjer. Samtidig tror vi disse endringene vil være svært positive for Korsets Seier.

 

Utvikling og vekst

Det er flere årsaker til eierskiftet, blant annet mangel på kapital og behovet for mer aktivt eierskap. Korsets Seier har for eksempel ikke hatt økonomiske muskler til å gjøre nødvendige digitale investeringer, noe som har blitt en hemsko for avisen. Enda vanskeligere ble det etter bortfallet av produksjonsstøtten i 2016.
Mediehuset Dagen har gjort store investeringer som Korsets Seier nå vil høste fruktene av. Ljones føyer til markedsavdeling, salgsapparat og generell kompetanseheving for staben som viktige årsaker til at styret landet på tilbudet fra Mediehuset Dagen.

Ljones mener dette bør glede både Korsets Seiers og Dagens abonnenter.

Mer konkret vil Korsets Seier forbli slik avisen framstår i dag, men med utvidet distribusjon. Alle Dagen-abonnenter vil få Korsets Seier i posten. KS-abonnenter vil få avisen Dagen på fredager og lørdager. De vil også få digital tilgang til både Dagen og Korsets Seier på nett. Dagenredaktør Vebjørn Selbekk mener det bør begeistre alle som er glade i Korsets Seier.

– Korsets Seier vil tredoble opplaget. Deres pinsekarismatiske budskap vil nå ut til langt flere. Dette bør ha en stor oppside for Korsets Seier – og bør glede alle som er glade i avisen og det den står for.

 

En lang prosess

For Ljones er det viktig å påpeke at dette ikke har vært noen hastig avgjørelse. Han trekker fram kampanjen «Løft 1000» i 2013 som starten på en prosess for å finne bærekraftige løsninger for avisen i framtiden.

– «Løft 1000» forsøkte å få eierne på banen, men resultatet viste hvor krevende det er å ha eiere som har aviseierskap som sekundærfunksjon. Når hovedmisjonen til en menighet er å dele evangeliet med sitt «sokn», er det forståelig at abonnementstallet til Korsets Seier ikke har samme fokus. Vi vet at menighetene ønsker å bidra, men det er ikke lett å gjennomføre, og det anerkjenner vi, sier Ljones.

 

– Ved denne endringen frigjør vi også menighetene til å fokusere på sitt hovedmål, samtidig som vi kan være en støtte og inspirator.

Under generalforsamlingen til Korsets Seier i 2018 ble det vedtatt at styret skulle adressere utfordringene Korsets Seier sto overfor, særlig frafallet av produksjonsstøtten i 2016.

I år fikk styret i Filadelfiaforlaget mandat til å selge Korsets Seier til den aktøren man anså som mest formålstjenlig. Eierne poengterte at Korsets Seiers framtid og utvikling var viktigere enn gevinsten ved et salg.

Sikrer pinseinnhold

Det redaksjonelle innholdet i Korsets Seier vil bestå, forsikrer Anne Gustavsen, ansvarlig redaktør i Korsets Seier.

– Vi har en tydelig avtale som sikrer og beskytter vår unike profil som pinsekarismatisk avis, noe som er et premiss i oppkjøpet.

For å sikre dette ytterligere opprettes et eget referanseutvalg for Korsets Seier, bestående av egnede ressurspersoner i Pinsebevegelsen.

Dagenredaktør Selbekk er like tydelig:

– Her er det viktig for meg å uttrykke meg krystallklart: Vi er interessert i Korsets Seier nettopp på grunn av deres særpreg, og møter dette kjøpet med en stor grad av ydmykhet.

Selbekk ramser deretter opp pinseavisens historikk med oppstart i 1904 som Byposten.

– Den historikken og egenarten vil vi bevare.

– Hva er motivet bak å eie Korsets Seier, Selbekk?

– Vi kjenner et ansvar for å dele av de ressursene og den kompetansen vi av Guds store nåde har mottatt. Begge avisene vokste fram i en bibeltro, konservativ tradisjon og har stått fast ved det, noe som gjør Korsets Seier til en naturlig alliert. Denne delen av kristen-Norge må stå sammen, spesielt på medie-arenaen. Samarbeidet er naturlig, og dette er en gledens dag for meg, sier Selbekk.

Nærhet til Pinsebevegelsen

I likhet med Ljones og Selbekk ser også Anne Gustavsen nytt eierskap som gode nyheter.

– Jeg forstår at det kan oppleves følelsesmessig krevende, men jeg er opptatt av at dette gir muligheter. Uten salget kunne vi kanskje holdt hodet over vannet noen få år til. Dette er derimot en mulighet til å bestå og til å utvikle oss. Ikke minst vil vi få en mye bredere plattform for vårt redaksjonelle mandat.

– Kan Korsets Seier likevel miste nærheten til Pinsebevegelsen siden avisen ikke lenger eies av dem? 

– Det har vi ikke noe ønske om at skal skje, og heller ikke Pinsebevegelsen. Vi har alltid som mål å være best og tettest på Pinsebevegelsen samt andre pinsekarismatiske bevegelser i Norge og i verden.

tilbake