Bilde

”Coming soon to a theatre near you” sier ofte reklamen når nye filmer lanseres på kinoer verden over. Vel, i 2021 er dette tilfelle for Led nasjonalt. Grunnet korona har vi som kjent utsatt storsamlingen som skulle vært på Oslofjord i februar.

Nå lanserer vi det gode og spennende alternativet, som er at vi tar Led nær deg. Dette gjør ved å arrangere en komprimert Led-konferanse i hver landsdel (Sør-, Øst-, Vest-, Midt-, og Nord-Norge). 

Temaet for konferansen er ”Sammen om kirken 1.0”. Et Led-team under ledelse av Øystein Gjerme vil i løpet av konferansedagen hjelpe oss å løfte blikket slik at vi ser gullet og potensialet i den lokale kirke og hva vi sammen kan gjøre for skape en framtid med berøring av mennesker og bevegelse for menigheter i hele vår nasjon.

Vi tror på en kvalitetskonferanse hvor atmosfæren, fellesskapet, relevans, inspirasjon,  forkynnelsen og lovsangen er gjenkjennelig fra slik vi kjenner Led nasjonalt. Vi håper du og din kirke blir godt representert og ser fram til åpne påmeldingen på Checkin snarlig. Merk at vi kun selger 200 billetter til hvert sted, så her bør enn være snar med påmeldingen for å sikre seg plasser.

PS! Skulle myndighetene mot formodning åpne for flere deltakere, kan deltakerantallet økes.

 

Lenker til påmelding

 

Led nasjonalt Tour 21 - SØR - fredag 29. januar i Filadelfia Kristiansand / Q42

Led nasjonalt Tour 21 - SØR - lørdag 30. januar i Filadelfia Kristiansand / Q42

Led nasjonalt Tour 21 - ØST - fredag 5. februar i Filadelfia Oslo

Led nasjonalt Tour 21 - ØST - lørdag 6. februar i Filadelfia Oslo

Led nasjonalt Tour 21 - MIDT - lørdag 13. februar i Betel Trondheim

Led nasjonalt Tour 21 - VEST - lørdag 13. mars i Salt Bergen/ Forum

Led nasjonalt Tour 21 - NORD - lørdag 20. mars i Betania, Bodø

Merk: I Oslo og Kristiansand er det konferanse både fredag og lørdag. Det er da snakk om 2 konferanser, slik at du bare kan / trenger velge den ene dagen. Både fredag og lørdag er identisk i innhold. Under hvert hovedvalg kan du velge Nettverkssamling for ledere og/eller fest for barne og ungdomsledere

 

Program:

Fredag kveld: Nettverkssamling for ledere (Påmelding som ekstra valg under hovedpåmeldingen til Led Tour 21)

Lørdag (5 steder) og fredag (2 steder) fra kl 10.00-17.00  

  • 1000-1200 Samling
  • 1200-1300 Lunsj
  • 1300-1400 Samling og grupper
  • 1400-1500 ”Tapas”-samling
  • 1500-1530 Kaffe og kake
  • 1530-1700 Samling

Lørdag kveld:  Fest for barne og ungdomsledere (Påmelding som ekstra valg under hovedpåmeldingen til Led Tour 21)

 

Pris:

450 kr pr. deltaker for Led Tour 21

300 kr pr deltaker for Nettverkssamling for ledere fredag kveld

Sponset fest for barne og ungdomsledere lørdag kveld. (300 kr ved no-show)

 

Overnatting

Ved behov for overnatting, må den enkelte ordne seg selv.

 

Velkommen til en trygg konferanse hvor alt av smittevernhensyn blir fulgt.