«Coming soon to a   theatre  near you» sier ofte reklamen når nye filmer lanseres på kinoer verden over. Vel, i 2021 er dette tilfelle for Led nasjonalt. Grunnet korona har vi som kjent utsatt storsamlingen som skulle vært på Oslofjord i februar. Nå er beslutningen tatt om å gjøre alle resterende Led Tour digitale.

Lørdag 13. mars ble Led Vest gjennomført som en hybrid med både digital og fysisk gjennomføring. Lørdag 20. mars gikk Led Nord av stabelen heldigitalt og beslutningen er nå tatt om at Led Sør, Øst og Midt gjøres om til digital konferanse som gjennomføres 24. april kl 11.00-15.30

Temaet for konferansen er ”Sammen om kirken 1.0”. Et Led-team under ledelse av Øystein Gjerme vil i løpet av konferansedagen hjelpe oss å løfte blikket slik at vi ser gullet og potensialet i den lokale kirke og hva vi sammen kan gjøre for skape en framtid med berøring av mennesker og bevegelse for menigheter i hele vår nasjon.

Vi tror på en kvalitetskonferanse hvor atmosfære, fellesskap, relevans, inspirasjon,  forkynnelse og lovsang vil være gjenkjennelig.  Vi håper du og din kirke blir godt representert og at lokale smittevernregler gir mulighet for å samles i mindre eller større fora for en god felles opplevelse.

 

Datoer og steder: 

Vest, 13. mars – Salt Bergen/ Forum/digital 

Nord, 20. mars – Heldigital

Sør, Øst og Midt 24. april - Heldigital

Om du ikke har meldt deg på finner du direkte lenke til Checkin HER

Program:

DET VIL KOMME DETALJERT PROGRAM INNEN 8. APRIL SOM ANNONSERES OG SENDES UT

 

Pris: 

150 kr pr. deltaker.

 

Velkommen til digital konferanse