Tid: Torsdag 6. februar til søndag 9. februar 2020 

Sted: Oslofjord Convention Center.

Tema: Jesus synlig - sammen i lederskap

Hovedtaler: Heather Larson 

 
Led 20

Heather Larson har vært en trofast medarbeider i megakirken Willow Creek i ca. 20 år. Her har hun hatt ulike pastorale roller blant annet som hovedpastor i kirken med ca. 350 ansatte. Heather har også ledererfaring fra å jobbe med lederprogrammet Global Leadership Summit (GLS). Heather ser på seg selv som en ambassadør for håp i verden. Overalt hvor hun drar bringer hun meg seg et klart budskap om at kirken har en sentral rolle i å bringe dette håpet til verden. Etter at hun sluttet som hovedpastor i Willow Creek startet hun selskapet LiveGive hvor hun gjør seg selv tilgjengelig som konsulent, forkynner og motivator for kirker og organsisasjoner verden over. Gled deg til å høre Heather på Led scenen i februar! 

Led 20 vil bli en spennende samling hvor fokuset er «Sammen i lederskap».  

En rekke gode forkynnere skal være med å sette fokus, og vi håper mange ledere fra alle pinsemenigheter velger Led 20. Blant annet vil du få høre Heather Larson, Øystein Gjerme, Solveig Hegdal, Daniel Alm, Åse-Miriam Smidsrød, Niklas Piensoho, Egil Svartdahl m fl.

 

PÅMELDING VIA CHECKIN

Powered by Cornerstone