image
Publisert den 29.06.2021

- Det er fortsatt litt forvirring om Korsets Seiers (KS) rolle etter at avisen ble solgt, og det vil vi gjerne oppklare, sier Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen.

- Det er fullt forståelig at dette er litt vanskelig å forstå siden KS har vært i Pinsebevegelsens eie og vårt hovedorgan i hundre år, sier Ulfsten.

Fra januar 2020 overtok imidlertid avisen Dagen eierskapet til Korsets Seier, og KS er nå et helgebilag i Dagen med Vebjørn Selbekk som redaktør. Avisen er ikke Pinsebevegelsens organ lenger, og Pinsebevegelsen skriver ikke ledere eller er med på å gjøre noen redaksjonelle vurderinger av innholdet.

- Det er viktig for oss å gjøre denne påpekningen, siden vi fortsatt får endel reaksjoner til oss både på avisens innhold og kundehåndtering. Alle disse reaksjonene må vi henvise videre til Dagen. Etter avklaringen nå i juni med midlene etter salget av KS, jobber vi nå med å bygge opp et eget kommunikasjonsarbeid for å nå ut til alle i Pinsebevegelsen, sier Ulfsten.


Det ligger i avtalen med Filadelfiaforlaget, som solgte KS til Dagen, at KS fortsatt skal være en pinsekarismatisk avis. Det er også en avtale per nå mellom Pinsebevegelsen og KS om skriving av kommentarartikler til hver utgave.

 

 

tilbake