image

Men du må i så fall sørge for at din gave til menighet eller misjon er registrert på mottakers konto før 31.12.20.

Gjennom at din menighet er tilsluttet PSGS (Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag) kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til menighet og misjon på inntil 50 000 kr. Minimumsbeløpet er 500 kr.

PSGS er opprettet som er serviceorgan for menigheter tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge. PSGS ble opprettet i 2003 og har servet menigheter i 17 år. I henhold til retningslinjer gitt av Finansdepartementet skal alle menigheter tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge levere gaveopplysninger gjennom PSGS. For inntektsåret 2019 ble det rapportert gaver for mer enn 239 millioner kroner gitt til menigheter og misjon. Ca. 225 mill. kr. av dette gav rett til fradrag, noe som utgjør ca. 50 mill. kr i redusert skatt for giverne! Gunnar Harkestad er administrasjonsleder i PSGS.

Dersom du som giver har spørsmål, tar du umiddelbart kontakt med din lokale menighet, eller om det er andre du har gitt gaver til, for å forsikre deg om at det er registrert.

Dersom du representerer en menighet i Pinsebevegelsen kan du kontakte oss på psgs@pinsebevegelsen.no  for få alt på plass helst før utløpet av 2020. Det er mulig for menigheter å slutte seg til PSGS også i 2021 for å få registrert gaver for 2020!

tilbake