image
Publisert den 14.04.2021

«Coming soon to a theatre near you» sier ofte reklamen når nye filmer lanseres på kinoer verden over. Vel, i 2021 er dette tilfelle for Led nasjonalt. Grunnet korona har vi som kjent utsatt storsamlingen som skulle vært på Oslofjord i februar. Nå er beslutningen tatt om å gjøre alle resterende Led Tour digitale.

Lørdag 13. mars ble Led Vest gjennomført som en hybrid med både digital og fysisk gjennomføring. Lørdag 20. mars gikk Led Nord av stabelen heldigitalt og beslutningen er nå tatt om at Led Sør, Øst og Midt gjøres om til digital konferanse som gjennomføres 24. april kl 11.00-15.30. Alle påmeldte skal være tilskrevet. Ta kontakt om du lurer på noe.

Temaet for konferansen er ”Sammen om kirken 1.0”. Et Led-team under ledelse av Øystein Gjerme vil i løpet av konferansedagen hjelpe oss å løfte blikket slik at vi ser gullet og potensialet i den lokale kirke og hva vi sammen kan gjøre for skape en framtid med berøring av mennesker og bevegelse for menigheter i hele vår nasjon.

Vi tror på en kvalitetskonferanse hvor atmosfære, fellesskap, relevans, inspirasjon,  forkynnelse og lovsang vil være gjenkjennelig.  Vi håper du og din kirke blir godt representert og at lokale smittevernregler gir mulighet for å samles i mindre eller større fora for en god felles opplevelse.

 

Datoer og steder: 

Vest, 13. mars – Salt Bergen/ Forum/digital 

Nord, 20. mars – Heldigital

Sør, Øst og Midt 24. april - Heldigital

 

Her finner du lenke til påmeldingen i Checkin

 

Program:

11:00 Åpningsmøte - Vi gjør disipler (Ø. Gjerme)

11:40 Pause

11:50 Sesjon 1 - Vi bygger menighet (Ø. Gjerme)

12:15 Lunsj

12:45 Panelsamtale - Sammen om kirken etter pandemien (I. Ulfsten)

13:25 Pause

13:35 Sesjon 2 – Vi tror på hele Norge (K. Idland)

14:00 Pause

14:10 Tapassesjon fra Pinse Ung

14:45 Breakoutroms – Vi går i mindre grupper

15:15 Finalemøte — Sammen om kirken i DHÅs kraft (Ø. Gjerme) 15:30 Ferdig

Her kan du laste ned programmet

 

Pris: 

150 kr pr. deltaker.

 

Velkommen til digital konferanse

tilbake