Omsorgsrådet er etablert og en del av Pinsebevegelsens Personalråd. Omsorgsrådet skal arbeide med forhold rundt personal, forebygging, veiledning og tilsyn.

Leder

  • Svein Iversen
Powered by Cornerstone