Ifølge Det nye testamente i Bibelen er tungetale «å tale et fremmed språk i ånden». Apostelen Paulus regnet tungetale som en nådegave gitt av Gud, ved Den hellige ånd, til den enkelte kristne. I Paulus' første brev til korinterne skriver han at «han taler hemmeligheter i ånden» (1 Kor 14,2) og at slik tale skal tydes for menigheten av en annen person slik at hemmeligheten blir åpenbart for alle som er til stede (1 Kor 14,5 og 14,26-28). Tungetale blir også nevnt i Apostlenes gjerninger 2,4, 10,46 og 19,6.

Ja, flere av pinsemenighetene i Norge har kvinner som pastor. Tidligere hadde bare menn lederverv i Pinsebevegelsen, men i dag finner du både kvinnelige pastorer og talere.

Alkoholsyn og praksis praktiseres ulik fra menighet til menighet. Pinsevenner har historisk vært kjent for å praktisere totalavhold, mens det i senere år er mange som også ønsker å vise at man kan være gode rollemodeller for det som ønsker å praktisere måtehold. Gjennom Evangeliesenteret driver Pinsebevegelsen et stort arbeid for tidligere rusmissbrukere, og alkoholfrie menigheter har vært en viktig del av ettervernet for mennesker som har gjennomgått en rehabilitering.

Tilsammen har pinsemenighetene i Norge ca 40 000,- medlemmer.