Vital er Pinsebevegelsens ressursgruppe for menighetsvitalisering. Vital har som oppgave å tilrettelegge og tilby hjelp ovenfor menigheter som trenger vitalisering av sitt arbeid
Dersom du ønsker kontakt kan du sende epost til vital@pinsebevegelsen.no 

Medlemmer

  • Sigmund Kristoffersen (leder)
  • Steinar Slotten
  • Ingar Jensen
  • Daniel Egeli