Pinsebevegelsen ønsker  til enhver tid å være etterfølgere av Jesus. Vi vil leve og lære basert på Bibelens ord til oss. Vi erkjenner at Bibelen må leses, tros og etterfølges av hver ny generasjon i sin tid og med sine problemstillinger. Vi erkjenner at Guds ord er evig, samtidig som vår lesning, tolkning og forståelse aldri er fullkommen eller ferdig. Pinsebevegelsen ønsker kontinuerlig å jobbe med lærespørsmål.

 

Lederrådet utfordret i 2013 en teologisk refleksjonsgruppe til å jobbe med teologiske og etiske spørsmål. Refleksjonsgruppen skal jobbe fritt og uhildet og legge frem redegjørelser/drøftelser som belyser forskjellige teologiske synspunkter.

 

Dette kan også danne grunnlag for emner til behandling i Samtaleforum som vil føre til samtaler for å bekrefte Pinsebevegelsens teologi, lære og praksis.

 

 • Førsteprioritet er å underbygge punktene i Trosgrunnlaget
 • Lederrådet kan adressere tema som refleksjonsgruppen bør arbeide med
 • Refleksjonsgruppen kan fortløpende arbeide med tema som gjøres tilgjengelig i egne arbeidsdokumenter 

Medlemmer

 • Øyvind Gaarder Andersen Leder
 • Karl-Inge Tangen nestleder
 • Rakel Ystebø Alegre
 • Terje Berg
 • Pål Helmersen
 • Jan Inge Jenssen
 • Magnus Nebdal
 • Kjell Ohldieck
 • Arne Øystein Rambekk
 • Geir Stomnås
 • Øystein Gjerme har møterett i Teologisk refleksjonsgruppe

Teologisk refleksjonsgruppe

Pinsebevegelsen ønsker  til enhver tid å være etterfølgere av Jesus. Vi vil leve og lære basert på Bibelens ord til oss. Vi erkjenner at Bibelen må leses, tros og etterfølges av hver ny generasjon i sin tid og med sine problemstillinger. Vi erkjenner at Guds ord er evig, samtidig som vår lesning, tolkning og forståelse aldri er fullkommen eller ferdig. Pinsebevegelsen ønsker kontinuerlig å jobbe med lærespørsmål.

 

Lederrådet utfordret i 2013 en teologisk refleksjonsgruppe til å jobbe med teologiske og etiske spørsmål. Refleksjonsgruppen skal jobbe fritt og uhildet og legge frem redegjørelser/drøftelser som belyser forskjellige teologiske synspunkter.

 

Dette kan også danne grunnlag for emner til behandling i Samtaleforum som vil føre til samtaler for å bekrefte Pinsebevegelsens teologi, lære og praksis.

 

 • Førsteprioritet er å underbygge punktene i Trosgrunnlaget
 • Lederrådet kan adressere tema som refleksjonsgruppen bør arbeide med
 • Refleksjonsgruppen kan fortløpende arbeide med tema som gjøres tilgjengelig i egne arbeidsdokumenter 

Medlemmer

 • Øyvind Gaarder Andersen Leder
 • Karl-Inge Tangen nestleder
 • Rakel Ystebø Alegre
 • Terje Berg
 • Pål Helmersen
 • Jan Inge Jenssen
 • Magnus Nebdal
 • Kjell Ohldieck
 • Arne Øystein Rambekk
 • Geir Stomnås
 • Øystein Gjerme har møterett i Teologisk refleksjonsgruppe